Ze psů

Na základě OZV Města Bystřice nad Pernštejnem č.4/2015 dále upozorňujeme občany na poplatek ze psů pro rok 2019 ve výši 500 Kč (rodinný dům v Bystřici n.P.), 1500 Kč (bytový dům v Bystřici n.P.), 200 Kč (integrované obce).

Poplatek je možné zaplatit na pokladně MěÚ, Příční 405, II.patro nebo na účet:
9005-0000723751/0100
VS: 315001341
SS: číslo popisné

Termín: do 31.3.2019

Formuláře:
Přiznání k poplatku ze psa
Odhlášení psa z evidence čestné prohlášení
Oznámení nároku na osvobození od poplatku ze psů
Žádost o vrácení přeplatku poplatku ze psů

Dotazy můžete směřovat na Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor financí a obecního živnostenského úřadu, Příční 405, 2. poschodí, dveře č. 2.1.