Za hrobové místo

Ceník nájemného a služeb pro uzavírání smluv na pohřebištích v Bystřici nad Pernštejnem
Pro účely stanovení výše ročního nájemného jsou hrobová místa rozdělena do kategorií dle svého účelu a velikosti

Hřbitov Bystřice nad Pernštejnem - roční nájemné a služby

Kategorie hrobů

nájemné

(Kč)

služby*

(Kč)

jednohrob malý do (2 m

6    

200   

jednohrob velký (2 m2 a více)

12   

340   

dvojhrob

20   

400   

hrobka

4,- Kč/m2

100,- Kč/m2

urnový hrob

5    

100   

společný urnový hrob

0    

10   

místo v kolumbáriu

0    

40   

místo individuálního vsypu

2    

100   

 

Hřbitov ve Vítochově - roční nájemné a služby

Kategorie hrobů

nájemné

(Kč)

služby*

(Kč)

jednohrob malý do(2 m)

6    

100   

jednohrob velký (2 m2 a více)

12   

200   

dvojhrob

20   

200   

urnový hrob

5    

75   

Služby* Kromě nájemného jsou nájemci povinni platit provozovateli také podíl na nákladech na údržbu hřbitova (tzv. služby). Tento podíl je vypočten na základě kalkulace zpracované správcem a hrobníkem.