Krizové situace

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci

 • zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice
 • pokud jste původcem, nebo jste zjistil mimořádnou událost, volejte na některé z tísňových čísel – 150 (HZS), 155 (ZZS), 158 (Policie), 112 (tísňová linka)
 • tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu)
 • varujte ostatní ohrožené osoby
 • chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
 • poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
 • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy
 • pro děti do školek a škol nechoďte, učitelé zajistí jejich ochranu

Podrobný materiál, který poskytuje obyvatelstvu informace k řešení krizových situací. (PDF)

Obsahuje např.:

 • § právní předpisy týkající se krizových situací
 • § práva, povinnosti orgánů obce, právnických osoby, fyzických osob, atd.
 • § důležitá telefonní čísla
 • § systém varování
 • § zásady chování při úniku nebezpečné látky
 • § zásady chování při požáru
 • § zásady chování při dopravní nehodě
 • § zásady chování při evakuaci
 • § zásady chování při teroristické hrozbě
 • § zásady chování při epidemiích a nákazách
 • § ukrytí obyvatelstva
 • § přílohy

Lidé kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohrožení, osamlí, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí, můžou využít služeb Linky důvěry  STŘED - tel.: 775 223 311 a 568 443 311 (denně včetně víkendů a svátků od 8 - do 22 hodin)