Investiční akce města, zadávání veřejných zakázek

1) Dokumenty města týkající se zadávání veřejných zakázek ( profil zadavatele ) naleznete ZDE

2) Významné investiční projekty města pro rok 2018 :

1. Projekt

:

Výměna oken a zateplení dalších bytových domů

Předpokládaný rozpočet:

:

12 mil. Kč

Popis

:

Během let 2018 a 2019 je plánováno dokončení modernizace venkovních plášťů všech městských bytových domů zahrnující vždy výměnu oken a dveří plus případné zateplení, jehož rozsah závisí na stavební konstrukci a tepelných vlastnostech konkrétního domu. Týká se to domů na Voldáně a na Černém Vršku, postup prací a počet modernizovaných domů v tomto a příštím roce bude záviset na postupu přípravy, zejména na výsledcích výběrovývh řízení.

 

2. Projekt

:

Centrální dětské hřiště a parkoviště

Předpokládaný rozpočet:

:

5 mil. Kč

Popis

:

Předmětem akce je výstavba nového centrálního dětského hřiště v odpočinkové a sportovní zóně města, součástí stavby je i parkoviště, které bude sloužit jak návštěvníkům hřiště tak i přilehlého městského zimního stadionu.

 

3. Projekt

:

Opěrná zeď v ulici Zahradní

Předpokládaný rozpočet:

:

4 mil. Kč

Popis

:

Na základě dohody s majitelem přilehlého pozemku je možno přistoupit k řešení úzkého místa na ulici Zahradní v blízkosti s křižovatkou s ulicí Malá Branka. Rozšíření komunikace a vybudování chodníku v takové šířce, aby byla možná jeho strojní údržba v zimním období, bude umožněno výstavbou opěrné zdi oddělující komunikaci od soukromého pozemku.

 

4. Projekt

:

Tělocvična pro judo u Základní školy Nádražní

Předpokládaný rozpočet:

:

3,5 mil. Kč

Popis

:

Problém dlouhodobě nevyhovujících prostorových podmínek pro činnost oddílu juda bude vyřešen přístavbou k tělocvičně Základní školy Nádražní, která bude kromě judistům sloužit i potřebám přilehlé základní školy.

 

5. Projekt

:

Vodovod Na Pile

Předpokládaný rozpočet:

:

2 mil. Kč

Popis

:

Jedinou lokalitou na území města, kde nemají obyvatelé přístup k pitné vodě z veřejného vodovodu, je lokalita Na Pile. Realizací stavby kanalizace v Domanínku, s níž byla současně provedena i modernizace části vodovodu v Domanínku, bylo dosaženo stavu, kdy je technicky možné natáhnout veřejný vodovod z Domanínka do ulice Na Pile.

 

6. Projekt

:

Modernizace zázemí tenisového areálu města

Předpokládaný rozpočet:

:

2,5 mil. Kč

Popis

:

Fyzicky i morálně zastaralé zázemí (šatny) tenisového areálu města bude modernizováno a současně i prostorově rozšířeno tak, aby odpovídalo potřebám jak úspěšného bystřického tenisového oddílu tak i občanům - nečlenům klubu, který areál využívají.