Změna vlastníka nebo provozovatele vozidla

Změna vlastníka nebo provozovatele vozidla
Jde o společnou žádost stávajícího a nového vlastníka/provozovatele. Pokud se jeden z nich nemůže dostavit osobně, může dát druhému žadateli plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Žadatelé předloží: