Životní situace

Základní principy

Všechny doklady se předkládají v originálu.
Pokud potřebujete, vezměte si sebou brýle. Veškeré úkony se provádějí na základě písemné žádosti, kterou budete muset vyplnit a podepsat.
Vždy se předkládá platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas).
Plná moc v zastoupení v případě změny vlastnického práva musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.
Plná moc v zastoupení v případě ostatních změn zapisovaných do registru vozidel nemusí být úředně ověřena.
Správní poplatek se vybírá v hotovosti, nebo lze platit platební kartou na pokladně
Protokol o Evidenční kontrole může být nahrazen Protokolem z pravidelné technické prohlídky.