Pronájem bytů

Výběrová řízení na pronájem bytů č. 54/18 - 59/18

Lhůta pro doručení nabídky: nejpozději  do     26.11.2018        do 10,00 hodin

Otevírání obálek proběhne dne:                         26.11.2018         v 10,00 hodin

Číslo VŘ

Byt velikost

Adresa / specifikace bytu (.doc)

Výsledek

54-18

1+1

Okružní čp. 970 / S II /  

55-18

1+0

Hornická čp.940 / S II /

 

56-18

2+1

Lipová čp.883 / S I /

 

57-18

2+1

Jívová čp.867 / S I  /

 

58-18

3+1

Spojovací čp. 925 / S II /

 

59-18

3+1

Višňová čp. 914 / S I /