Pronájem bytů

Výběrová řízení na pronájem bytů č. 39/18 - 45/18

Lhůta pro doručení nabídky: nejpozději  do     6.8.2018        do 10,00 hodin

Otevírání obálek proběhne dne:                         6.8.2018          v 10,00 hodin

Číslo VŘ

Byt velikost

Adresa / specifikace bytu (.doc)

Výsledek

39-18

1+1 nást.

Okružní čp.970 / S II / Korbář MIlan

40-18

1+1

Lipová čp.896 / S I /

Korbář Milan

41-18

2+1

Lipová čp. 894 / S I /

Baštincová Helena

42-18

2+1

Lipová čp. 898 / S I /

Čermák Zdeněk

43-18

2+1

Lipová čp.901 / S I  /

Bartoš Vít

44-18

2+1

Višňová čp. 877 / S I /

Baštincová Helena

45-18

2+1 nást.

Okružní čp. 976 / S II /

Baštincová Helena