Pronájem bytů

            V pracovní době                                                      566 590 336
            Pohotovost mimo pracovní dobu                            606 902 133
            Technické služby města                                         566 552 595

 

Výběrová řízení na pronájem bytů č. 60-21/BH až 67-21/BH

Lhůta pro doručení nabídky: nejpozději  do    22.11.2021    do 10,00 hodin    

Otevírání obálek proběhne dne:                        22.11.2021     v 10,00 hodin    

Číslo VŘ

Byt velikost

Adresa / specifikace bytu (.doc)

Výsledek

60-21

1+1

Hornická čp.950 / S II / Ptáčková Hana
61-21 2+1

Lipová čp.899 / S I /

Dvořáček Zdeněk

62-21

3+1

Spojovací čp. 926 / S II /

Dvořáček Zdeněk

63-21

1+1

Okružní čp.973 / S II /

Vilímová Olga

64-21

2+1

Nádražní čp.908 / S I /

Fričl Lukáš

65-21

1+1

Okružní čp.972 / S II /

Vilímová Olga
66-21

2+1

Novoměstská čp. 930 / S II /

Kaman Lukáš

67-21

2+1

Višňová čp.873 / S I /

Dvořáček Zdeněk
TB