Závazné stanovisko k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha

Jedná se o situaci, kdy občan (nebo jiný právní subjekt) jako vlastník vhodných pozemků hodlá provádět výše uvedené činnosti.
Podat žádost může vlastník pozemku, který bude uvedenou činnost nebo stavbu provádět (nebo jím zmocněný zástupce). Závazné stanovisko se nevydává ve správním řízení.
V případě návrhu výsadby nepůvodních druhů dřevin nutno požádat předem nebo souběžně orgán ochrany přírody o souhlas se záměrným rozšířením geograficky nepůvodního druhu rostliny podle § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.

Co k tomu potřebuji?

  • písemnou žádost s uvedením parcelního čísla pozemku, projekt zalesňování s uvedením početního a druhového zastoupení dřevin, v případě staveb projektovou dokumentaci stavby
  • doklad o vlastnictví pozemků
  • v případě zalesňování nepůvodními druhy dřevin souhlas k jejich rozšíření (podle §5 odst. 4)

Osoby

referent (ochrana přírody a krajiny)                                     telefon

Ing. Kristýna Balážová, Ph.D.                                              566590301

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace