Zápis tažného zařízení

Zápis tažného zařízení
Žadatel předloží:

  • Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz).
  • Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz).
  • Typový list tažného zařízení.
  • Pokud nemá montážní pracoviště pověření k montáži daného typu tažných zařízení, je třeba předložit protokol z STK o kontrole montáže tažného zařízenÍ.
  • Plnou moc - zastupuje-li žadatel vlastníka vozidla.
  • Správní poplatek 50 Kč.
  • Vyplněnou Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel