Žádost o zprostředkování kontaktu

Žádost o zprostředkování kontaktu na základě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a číslech a o změně některých zákonů v platném znění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Občan starší 15 let

Kde a s kým situaci řešit
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor správní a školství, oddělení správní, ulice Příční 405 – III. patro.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis žádosti o zprostředkování kontaktu obdrží občan na Městském úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor správní a školství, oddělení správní, ulice Příční 405 – III.

Správní poplatky
Poplatek ve výši 500,- Kč při podání žádosti o zprostředkování kontaktu /možno uhradit kolkovou známkou, v hotovosti při podání žádosti na úřadě, příp. zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, var. symbol 1111…., kdy na pozici teček napíše žadatel část rodného čísla uvedeného za lomítkem/.

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.