Ze psů

Na základě OZV Města Bystřice nad Pernštejnem č.5/2023 dále upozorňujeme občany na poplatek ze psů ve výši 500 Kč (rodinný dům v Bystřici n. P.), 1500 Kč (bytový dům v Bystřici n. P.), 200 Kč (integrované obce, osoby starší 65 let, poživatelé důchodu viz.OZV).
Poplatek je možné zaplatit na pokladně MěÚ, Příční 405, II. patro nebo na účet:

9005-0000723751/0100
VS: 315001341
SS: číslo popisné

Termín: do 31. 3. 

Formuláře:
Přiznání k poplatku ze psa
Odhlášení psa z evidence čestné prohlášení
Oznámení nároku na osvobození od poplatku ze psů
Žádost o vrácení přeplatku poplatku ze psů

Dotazy můžete směřovat na Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor financí a obecního živnostenského úřadu, Příční 405, 2. poschodí, dveře č. 2.1.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace