Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Na základě Obecně závazné vyhlášky Města Bystřice nad Pernštejnem č.3/2015 upozorňujeme občany,  že poplatek za  provoz systému shromažďování,  sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018 je 600 Kč na osobu.

Poplatek je možné zaplatit na pokladně MěÚ, Příční 405, II.patro nebo na účet:
9005-0000723751/0100
VS: 315001340
SS: rodné číslo poplatníka

Termíny jsou pro:

  • Integrované obce do 31.3.2018
  • ulice Lipová, Višňová, Jívová, Topolová, Nádražní  do 30.4.2018
  • ulice Hornická, Spojovací, Okružní, Novoměstská  do 31.5.2018
  • ostatní ulice do 30.6.2018

Formuláře:
Registrace k poplatku za komunální odpad
Ohlášení zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad
Oznámení nároku na osvobození poplatku za komunální odpad
Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad

Ostatní informace týkajících se odpadového hospodářství naleznete v sekci Formuláře- Odpadové hospodářství