Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Na základě Obecně závazné vyhlášky Města Bystřice nad Pernštejnem č.3/2019 upozorňujeme občany, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  je 700 Kč na osobu.

Poplatek je možné zaplatit na pokladně MěÚ, Příční 405, II.patro nebo na účet:

9005-0000723751/0100
VS: 315001340
SS: rodné číslo poplatníka

Termín:  nejpozději do 30. 6. 

Formuláře:
Registrace k poplatku za komunální odpad
Ohlášení zániku poplatkové povinnosti za komunální odpad
Oznámení nároku na osvobození poplatku za komunální odpad
Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad

Ostatní informace týkajících se odpadového hospodářství naleznete v sekci Formuláře- Odpadové hospodářství

Dotazy můžete směřovat na Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor financí a obecního živnostenského úřadu, Příční 405, 2. poschodí, dveře č. 2.1.

Technické služby a.s. města Bystřice n. P.

Adresa: 
TS města a.s.
K Ochozi 666
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
GPS: 49°30'38.554"N, 16°15'18.097"E

 
Sběrný dvůr
Telefon: +420 566 552 595
Odp. vedoucí:  Ludvík Šikula (tel.: 606 770 118)

Provozní doba: 

Po: 9 - 17 hod.
Út:  7 - 14 hod.
St:  9 - 17 hod.
Čt:   zavřeno
Pá: 9 - 17 hod.
So: 8 - 12 hod.ceník přijímaných odpadů, ke stažení zde
ceník přijímaných nebezpečných odpadů, ke stažení zde