Za hrobové místo

Ceník nájemného a služeb pro uzavírání smluv na pohřebištích v Bystřici nad Pernštejnem a ve Vítochově

Pro účely stanovení výše ročního nájemného jsou hrobová místa rozdělena do kategorií dle svého účelu a velikosti.
Hřbitov Bystřice nad Pernštejnem - roční nájemné a služby

Kategorie hrobů

nájemné
(Kč)

služby*
(Kč)

jednohrob malý do (2 m2)

6

200

jednohrob velký (2 m2 a více)  

12

340

dvojhrob

20

400

hrobka

4,- Kč/m2  

100,- Kč/m2  

urnový hrob

5

100

společný urnový hrob

0

10

místo v kolumbáriu

0

40

 

 

 

Hřbitov ve Vítochově - roční nájemné a služby

Kategorie hrobů

nájemné
(Kč)

služby*
(Kč)

jednohrob malý do (2 m2)

6

100

jednohrob velký (2 m2 a více)

12

200

dvojhrob

20

200

urnový hrob

5

75

Služby* Kromě nájemného jsou nájemci povinni platit provozovateli také podíl na nákladech na údržbu hřbitova (tzv. služby). Tento podíl je vypočten na základě kalkulace zpracované správcem a hrobníkem.

Žádost o souhlas s pohřbením lidských pozůstatků, uložením zpopelněných lidských ostatků či jiného nakládání s nimi

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace