Výbory zastupitelstva města

Výbor finanční

Předseda:
Mgr. Martin Svoboda
Tajemník:
Ing. Jana Jurošová
Členové:
Ing. Bohumil Kotlán
Petr Hanzlík
Ing Daniel Hamerník
MUDr. Pavel Kudláček
Ing. Josef Samek
Stanislav Loukota

Zápis ze zasedání finančního výboru č. 4/2014 z 25.11.2014

Zápis ze zasedání fiinančního výboru č. 1/2015 z 18.3.2015
Zápis ze zasedání finančního výboru č. 2/2015 z 15.4.2015
Zápis ze zasedání finančního výboru č. 3/2015 z 11.5.2015
Zápis ze zasedání finančního výboru č. 4/2015 z 2.11.2015
Zápis ze zasedání finančního výboru č. 5/2015 z 20.11.2015

Zápis ze zasedání finančního výboru č.1/2016 z 18.4.2016
Zápis ze zasedání finančního výboru č.2/2016 z 23.5.2016
Zápis ze zasedání finančního výboru č.3/2016 z 7.9.2016 
Zápis ze zasedání finančního výboru č.4/2016 z 14.11.2016 

Zápis ze zasedání finančního výboru č.1/2017 z 13.2.2017
Zápis ze zasedání finančníého výboru č.2/2017 z 19.4.2017
Zápis ze zasedání finančního výboru č.3/2017 ze dne 30.5.2017

Výbor kontrolní

Předseda:

Tajemník:
Bc. Jiří Daniel
Členové:
Ing. Miroslav Šikl
Mgr. Hana Kopecká
Josef Soukop
Svatopluk Bagara, MSc. MBA
Mgr. Renata Pavlačková

Kontrolní řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem
Status a jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem

Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 1/2015
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 2/2015
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 3/2015
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 4/2015
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 5/2015
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 6/2015

Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 1/2016
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 2/2016
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 3/2016
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 4/2016
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 5/2016
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 6/2016
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 7/2016

Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 1/2017
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 2/2017
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 3/2017
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 4/2017
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 5/2017
Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 6/2017

Zápis ze zasedání kontrolního výboru č. 1/2018