Obyvatelstvo

Počet obyvatel k 31.12.2014 celkem 8 343
Počet obyvatel věková skupina 0 - 14 1 135
15 - 64 5 662
65 a více 1 546
Počet obyvatel pohlaví muži 4 132
ženy 4 211
Počet obyvatel s obvyklým pobytem
k 26.3.2011
ekonomická aktivita zaměstnaní včetně pracujících studentů a učňů 3 379
nezaměstnaní 425
ekonomicky aktivní 3 804
ekonomicky neaktivní 4 115
důchodci  - 
žáci, studenti a učni 1 337
zaměstnaní bez pracujících studentů a učňů 3 320
zaměstnaní a žáci, studenti a učni 4 657
osoby s vlastním příjmem  - 
Počet obyvatel s obvyklým pobytem 
k 26.3.2011
ekonomická aktivita zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, pomáhající 3 065
pracující důchodci 198
pracující studenti a učni 59
ženy na mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů) 57
nepracující důchodci 2 112
ostatní ekonomicky neaktivní s vlastním zdrojem obživy 133
žáci, studenti, učni 1 278
hledající první zaměstnání 63
ostatní nezaměstnaní 362
osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní závislé osoby 592
nezjištěno 360
Počet obyvatel s obvyklým pobytem 
k 26.3.2011
rodinný stav svobodný/svobodná 3 267
ženatý/vdaná 3 547
rozvedený/rozvedená 853
vdovec/vdova 606
nezjištěno 6
muži 4 109
rodinný stav muži svobodný/svobodná 1 866
ženatý/vdaná 1 767
rozvedený/rozvedená 380
vdovec/vdova 92
nezjištěno 4
ženy 4 170
rodinný stav ženy svobodný/svobodná 1 401
ženatý/vdaná 1 780
rozvedený/rozvedená 473
vdovec/vdova 514
nezjištěno 2
Počet obyvatel s obvyklým pobytem
k 26.3.2011
věk 0 - 4 roky 394
5 - 9 let 369
10 - 14 let 398
15 - 19 let 484
20 - 24 let 613
25 - 29 let 500
30 - 34 let 611
35 - 39 let 656
40 - 44 let 568
45 - 49 let 597
50 - 54 let 577
55 - 59 let 579
60 - 64 let 604
65 - 69 let 474
70 - 74 let 340
75 - 79 let 251
80 - 84 let 170
85 - 89 let 58
90 - 94 let 15
95 - 99 let 5
100 a více -
nezjištěno 16
Počet obyvatel s obvyklým pobytem
k 26.3.2011
Vyjíždějící celkem 2 202
vyjíždějící do zaměstnání celkem 1 540
v rámci obce 562
do jiné obce okresu 602
do jiného okresu kraje 10
do jiného kraje 337
zahraničí 29
vyjíždějící do školy celkem 662
v rámci obce 296
mimo obec 366
Průměrný věk celkem 42,3
Průměrný věk pohlaví muži 40
ženy 42,9
Index stáří (v %) celkem 136,2

Vývoj počtu obyvatel

Rok Počet obyvatel Věk 15-64
2014 8343 5662
2013 8444 5811
2012 8485 5888
2011 8571 6003
2010 8609 6093
2009 8699 6229
2008 8783 6342
2007 8778 6348
2006 8793 6399
2005 8879 6447
2004 8949 6497
2003 8996 6503
2002 9022 6504
2001 9026 6500
2000 9190 6572

Zdroj: Údaje dle oficiální databáze obyvatelstva ČSÚ, k 1.1. 2016

Počet obyvatel v místních částech k 31.12.2015

  muži ženy celkem
Bratrušín 44 44 88
Divišov 38 36 74
Domanín 161 159 320
Domanínek 45 53 98
Dvořiště 54 33 87
Karasín 47 48 95
Kozlov 15 15 30
Lesoňovice 52 49 101
Pivonice 30 32 62
Rovné 102 102 204
Vítochov 52 53 105
Celkem 640 624 1264

Dle evidence obyvatel Města Bystřice nad Pernštejnem