MAP II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v oblasti vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ a dalších vzdělávacích a kulturních zařízeních v území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem a podpořit aktivity naplánované v MAP I. Projekt bude podporovat spolupráci škol a ostatních aktérů ovlivňujících vzdělávání. Dále bude pokračovat podpora pedagogických pracovníků, rodičů a dětí a žáků tak, byly rozvíjeny klíčové kompetence, gramotnosti a byl podpořen úspěch každého žáka.
 

Kontakty:

Ing. Jitka Zelená, manažerka projektu                                 Jana Štěpánková, administrátorka

jitka.zelena@bystricenp.cz                                                   jana.stepankova@bystricenp.cz

tel.: 566 590 343, mobil: 775 238 058                                   tel.: 566 590 343