Komise rady města

Jednací řád komisí

Komise mládeže a sportu

Předseda:

Tajemník:

Členové:

Komise kultury

Předseda:

Tajemník:

Členové:
 

Komise výstavby

Předseda:

Tajemník:

Členové:

Komise k projednávání přestupků

Předseda:

Členové:

Komise životního prostředí

Předseda:

Tajemník:

Členové:

Komise pro hospodaření s byty

Předseda: 
Mgr. Bc. Jitka Čechová (KDU-ČSL)

Tajemník: 
Ing. Věra Vančová

Členové: 
Leopold Skarolek (ČSSD)
Petr Bukal (SRBR)
Antonín Tulis (KSČM)
Rostislav Kolář (ANO)
Stanislav Loukota (SNK ED)
PhDr. Drahomíra Lukšová

Sbor pro občanské záležitosti

Předseda:

Tajemník:

Členové


Povodňová komise města Bystřice nad Pernštejnem

Předseda:

Místopředseda

Tajemník
 

Členové: