Komise rady města

Jednací řád komisí

Komise mládeže a sportu

Předseda:
Mgr. Alois Bouček
Tajemník:
Ing. Blanka Svobodová
Členové:
Jana Zítková
Pavel Trávníček
Mgr. Jiří Dufek
Ing. Zdeněk Mašík
Mgr. Martin Bárta
Mgr. Miroslav Novák

Komise kultury

Předseda:
Mgr. Vlasta Moncmanová
Tajemník:
Bc. Marcela Martínková
Členové:
Mgr. Miroslav Špaček
Martina Žílová
Jitka Čechová
Iveta Šiborová
Rostislav Kolář
Oľga Königová

Komise výstavby

Předseda:
Mgr. Josef  Vojta
Tajemník:
Ing. Ivan Buchta
Členové:

Ing. Pavel Koscielniak
Karel Humplík
Ing. František Špatka
Ing. arch. Petr Horáček
Ivo Šikula
Václav Mičín ml.
Ing. Hicham Nemrah
Ing. Tomáš Straka
Pavel Klusák

Komise k projednávání přestupků

Předseda:
JUDr. Eva Špatková
Členové:
Jiří Boháč st.
Josef Rosenberg
Antonín Tulis

Komise životního prostředí

Předseda:
Ing. Emil Ondra
Tajemník:
Ing. Václav Mičín
Členové:
Ing. Pavel Janík
Mgr. Dagmar Pivková
Mgr. Lucie Kotoučková
Karel Smejkal
Ing. Jaroslav Rudoš
Olga Mišagová

Komise pro hospodaření s byty

Předseda:
MUDr. Miluše Sábliková
Tajemník:
Ing. Věra Vančová
Členové:
Soňa Dudková
Antonín Tulis
František Hanus
Roman Polanský
Milada Bukáčková
Petr Bukal
PhDr. Drahomíra Lukšová

Sbor pro občanské záležitosti

Předseda:
Hanička Pečinková
Tajemník:
Lenka Martincová
Členové
Marie Šiborová
Ludmila Kotlánová
Anežka Mazourková
Eva Lancmanová
Ludmila Navrátilová
Mgr. Eva Bagarová
Marie Houdková

Povodňová komise města Bystřice nad Pernštejnem

Předseda:
Ing. Karel Pačiska
Místopředseda
Mgr. Josef Vojta
Tajemník
Ing. Václav Mičín

Členové:
Ing. arch. Petr Horáček
Ing. Pavel Pala
Ing. Tomáš Straka
Ing. Vlastimil Kurfűrst
Josef Hájek
Ing. Roman Kekrt
Ing. Hicham Nemrah
Luboš Císař