Vzdělávání

Poslední seminář v rámci projektu MAP I se uskutečnil 8. listopadu. Další vzdělávací akce budou probíhat v rámci projektu MAP II, který by měl být zahájen v průběhu roku 2018.

 

PROBĚHLÉ SEMINÁŘE:

8. listopadu               Duševní hygiena pro pedagogy - sezónní deprese                             

                                Lektor: Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D. 

17. říjen 2017            Práce s nadanými dětmi - pozvánka zde

                                 Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka

11. říjen 2017             Aktivní učitel - tablet - pozvánka zde

                                  Lektoři: Mgr. Lukáš Heřman a Mgr. Lukáš Javorek

4. října 2017              Rozvoj komunikačních dovedností (i pro MŠ) - pozvánka zde

                                   Lektor: Mgr. Monika Nevolová

26. září 2017              Komunikace na ose učitel-žák-rodič - pozvánka zde

                                 Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka

14. září 2017              Alternativní způsoby výuky - pozvánka zde

                                   Lektor: Mgr. Jiří Hruška

LETNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY: 18. - 20. SRPNA, HOTEL VÍR; uzávěrka přihlášek 30. června 2017

program LŠ zde

 

13. června 2017           Matematická gramotnost II.

                                 Lektoři: Mgr. Lukáš Heřman a Mgr. Lukáš Javorek

16. května 2017         Úspěšný nástup do ZŠ (+ čtenářská pregramotnost) - pozvánka zde

                                    Lektorka: Mgr. Marie Linhartová

9. května 2017           Práce s kolektivem dětí/žáků - pozvánka zde

                                   Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka

11. dubna 2017          Rizikové chování dětí a mládeže - pozvánka zde

                                   Lektor: Mgr. Marie Linhartová

23. března 2017         Kritéria školní zralosti; odklad školní docházky - pozvánka zde

                                   Lektorka: Mgr. Marie Linhartová

28. února 2017         Matematická gramotnost - tipy a triky pro učitele matematiky - pozvánka zde

                                Lektoři: Mgr. Lukáš Javorek a Mgr. Lukáš Heřman

2. února 2017           Novela školského zákona v činnosti mateřské a základní školy - pozvánka zde

                                Lektor: Phdr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

15. prosince 2016     Inkluzivní vzdělávání v praxi - v závislosti na změně legislativy - pozvánka zde

                                Lektor: Mgr. Marcela Došková

24. listopadu 2016    Čtenářská gramotnost - nové metody, jak ji rozvíjet v různých předmětech - pozvánka zde

                                Lektor: Ludmila Slánská

27. října 2016           Tvorba optimálního kolektivu učitelů - komunikace, supervize, motivace, vyhoření na pracovišti - pozvánka zde

                                Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka (www.hubatkaconsulting.cz)

 

 

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace