Vývoz vozidla do zahraničí

Vývoz vozidla do zahraničí
Žadatel předloží:

  • Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz).
  • Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz).
  • Registrační značky.
  • Protokol o evidenční kontrole vozidla – nesmí být starší než 30 dní.
  • Plnou moc - zastupuje-li žadatel vlastníka vozidla.
  • Správní poplatek 450 Kč za vozidlo se dvěma tabulkami registračních značek, 250 Kč za vozidlo s jednou registrační značkou.
  • Vyplněnou Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz