Vyřazení silničního vozidla z provozu (dočasné vyřazení vozidla, depozit)

Vyřazení silničního vozidla z provozu (dočasné vyřazení vozidla, depozit)
Žadatel předloží:

Upozornění:
Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 měsíců, je vlastník povinen do 10 pracovních dnů oznámit adresu a účel využití vyřazeného vozidla. Při nesplnění této povinnosti lze uložit sankci od 5.000 – 50.000,- Kč.