Výměna tabulky s registrační značkou (odcizení, ztráta, poškození, ...)

Výměna tabulky s registrační značkou (odcizení, ztráta, poškození, ...)

Žadatel předloží:

  • Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz)
  • Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz)
  • Zbylé nebo poškozené tabulky s registrační značkou
  • Plnou moc - zastupuje-li žadatel vlastníka vozidla.
  • Správní poplatek 200 Kč za každou tabulku + 50 Kč.
  • Vyplněnou žádost Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou