Výlep plakátů

Město Bystřice nad Pernštejnem má 10 výlepních ploch. Samotný výlep zajišťuje firma Rengl, s.r.o.
Sběrné místo plakátů je na Turistickém informačním centrum (přízemí městského muzea), Masarykovo nám. 1, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem