Vyjádření k vedení trasy přes zemědělské pozemky

Vyjádření k návrhu trasy je vydáváno pro nadzemní a podzemní vedení technické infrastruktury, pozemní komunikace, celostátní dráhy,  a pod. v případě, že trasa je navrhována přes zemědělský půdní fond mimo trasu schválenou ÚP.

Co k tomu potřebuji?

  • podat vyplněnou žádost o vyjádření
  • zákres trasy v katastrální mapě
  • údaje o hydrologických a odtokových poměrech
  • údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest
  • údaje o technickém řešení stavby

Osoby

referent (ochrana ZPF)                                             telefon                       

Ing. Václav Mičín                                                     566590325

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace