Vyhlášky

P.č. Číslo předpisu Název předpisu Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí účinnosti

Poznámky

  1/1993 OZV o Digitální technické mapě města Bystřice nad Pernštejnem     1.3.1993    
  1/2000 OZV o symbolech města Bystřice nad Pernštejnem 7.2.2000 7.2.2000 1.3.2000    
  6/2005 OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 19.12.2005 2.1.2006 2.1.2006    
  1/2012 OZV o stanovení míst, na kterých je provozování některých sázkových her a loteri zakázáno          
  5/2014 O místních poplatcích     04.01.2016    
  1/2018 OZV o školských obvodech spádových zákl. škol zřizovaných městem Bystřice n. P. 12.9.2018 29.9.2018 29.9.2018    
  1/2019 Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku ze psů 18.12.2019 8.1.2020 8.1.2020    
  3/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 18.12.2019 8.1.2020 8.1.2020    
  1/2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 17.3.2021 8.4.2021 8.4.2021    
  2/2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 15.12.2021 1.1.2022 1.1.2022    
  1/2022 Obecně závazná vyhláška města Bystřice nad Pernštejnem o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 15.6.2022        
  1/2024 Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Požární řád 13.5.2024 28.3.2024      

Archiv zrušených OZV

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace