Volební okrsky

O Z N Á M E N Í

o době a místu konání voleb do zastupitelstva města

Bystřice nad Pernštejnem

 

Starosta města Bystřice nad Pernštejnem podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

o z n a m u j e :

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek          23. září 2022           od  14:00   hodin    do   22:00   hodin   a  

v sobotu       24. září 2022           od   8:00  hodin      do   14:00   hodin.

2. Místa konání voleb:

Volební okrsek č. 1

volební místnost - Základní umělecká škola, Nádražní č.p. 1300, Bystřice nad Pernštejnem

pro voliče bydlící

v ulici Nádražní č.p. 388, 410, 411, 417, 418,  425, 426, 427, 428, 429, 430, 438, 455, 470, 474, 475, 479, 480, 491, 496, 511,  600, 612, 613, 614, 615, 624, 629, 639, 760, 765,  906 až 908,  992, 1410

v ulici Lipová pro č.p. 481, 522, 536, 537, 598, 599, 603, 610, 611, 891 až 902

v ulici Topolová pro č.p.  532, 533, 534, 552, 553, 554, 555, 774, 791

v ulici Višňová pro č.p. 861 až 866,

v ulici Jívová pro č.p. 903 až 905,

v ulici Nový dvůr pro č.p.  318, 342, 449, 499, 541, 569, 570, 587, 588, 644,1498, 1499

v ulicích Suchý kopec, Beranka, Horní, K Ochozi, K Pernštejnu, Průmyslová, Strojírenská, Výrobní.

 

Volební okrsek č. 2

volební místnost - Základní umělecká škola, Nádražní č.p. 1300, Bystřice nad Pernštejnem

pro voliče bydlící

v ulici Jívová pro č.p. 867 až 872, 888 až 890 

v ulici Višňová pro č.p. 873 až 878, 909 až 920

v ulici Lipová  pro č.p. 879 až 887.     

 

Volební okrsek č. 3

volební místnost - Mateřská škola „Korálky“, Zahradní č.p. 622, Bystřice nad Pernštejnem

pro voliče bydlící

v ulicích: Bratrušínská, Pod Horou, Vírská, Pod Kaštany, Kostelní, Bočkova, Farská, Na Kameníku, Na Cihelně, Zahradní, Souběžná, Ant. Štourače, Antonínka, Voldán, Větrná, K Valše,

v ulici Rácová

Jitřenka č.p. 515.

 

Volební okrsek č. 4

volební místnost - Kulturní dům, Luční č.p. 764, Bystřice nad Pernštejnem

pro voliče bydlící

v ulici Okružní pro č.p. 955 až 961, 965 až 976, 983, 984

v ulici Hornická pro č.p. 630,631,632, 962 až 964,  977 až 982.

 

Volební okrsek č. 5

volební místnost - VOŠ a SOŠ, Dr. Veselého č.p. 343, Bystřice nad Pernštejnem

pro voliče bydlící

v ulici  Spojovací pro č.p. 921 až 929, 933 až 938

v ulici Novoměstská pro č.p. 930 až 932, 948, 949  

v ulici Hornická pro č.p. 939 až 947, 950 až 954.

 

Volební okrsek č. 6

volební místnost - Městské muzeum, Masarykovo nám. č.p. 1, Bystřice nad Pernštejnem

pro voliče bydlící

v ulicích: Poličská, Masarykovo náměstí, Tyršova, Luční, Příční, Dr.Veselého, Malá branka, Rud. Vaška, Nová čtvrť, Kulturní, Krátká, Bratrská, Cibulkova, Koželužská, Na Příkopech, Na Skřipci, Na Vyhlídce,

v ulici  Novoměstská pro č.p. 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 69, 100, 321, 327, 335, 347, 349, 353, 436, 454, 489, 495, 501, 502, 571, 585, 586, 589, 849, 853, 996, 997

v ulici Nádražní č.p. 138, 158, 341, 346, 1414.

 

Volební  okrsek č. 7

volební místnost – Dům s pečovatelskou službou, Hornická č.p. 643, Bystřice nad Pernštejnem

pro voliče bydlící

v ulici Hornická pro č.p. 643, 758

v ulicích: Černý vršek, K Domanínku,  Zlatá, Stříbrná, Rovinky, Forota, Dolinka, Starý dvůr, Za Rybníčkem,  U Jeřába,  Na Samotě, Na Pile

pro voliče bydlící v místní části Domanínek v ulicích  Lnářská, K Zámečku, K Hájům.

 

Volební okrsek č. 8

volební místnost - Kulturní dům, Bratrušín č.p. 1101

pro voliče bydlící v místní části Bratrušín.

 

Volební okrsek č. 9

volební místnost - bývalá škola, Pivonice č.p. 33

pro voliče bydlící v místní části Pivonice.

 

Volební okrsek č. 10

volební místnost - bývalá škola, Lesoňovice č.p. 13

pro voliče bydlící v místní části Lesoňovice a Kozlov.

 

Volební okrsek č. 11

volební místnost - Kulturní středisko, Dvořiště č.p. 1035

pro voliče bydlící v místní části Dvořiště.

 

Volební okrsek č. 12

volební místnost - bývalá škola, Karasín č.p. 38

pro voliče bydlící v místní části Karasín.

 

Volební okrsek č. 13

volební místnost - Kulturní dům, Vítochov č.p. 10

pro voliče bydlící v místní části Vítochov.

 

Volební okrsek č. 14

volební místnost - Kulturní dům, Domanín č.p. 10

pro voliče bydlící v místní části Domanín.

 

Volební okrsek č. 15

volební místnost – Motorest, Rovné č.p. 61

pro voliče bydlící v místní části Rovné a Divišov.

 

3.   Voliči    bude     umožněno    hlasování    poté,     kdy    prokáže    svoji totožnost   a   státní   občanství    České   republiky,   popřípadě   státní občanství státu, jehož občané jsou    oprávněni   volit    na   území České   republiky.

4.   Voliči budou dodány  nejpozději   3    dny   přede   dnem    konání   voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet  hlasovací   lístky   i    ve   volební     místnosti.

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 29.08.2022

 

 

 

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace