Veřejné služby

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Příční ulice č. 405, Bystřice n.P.
Vedoucí odboru: PhDr. Drahomíra Lukšová
Tel.: 566 590 342
e-mail: drahomira.luksova@bystricenp.cz

Úsek orgánu sociálně právní ochrany dětí ( OSPOD)
Bc. Romana Hamříková  tel. 566 590 351

e-mail: romana.hamrikova@bystricenp.cz
- opatrovnictví a poručnictví
- péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost
- sociální poradenství

Bc. Leona Fousková tel. 566 590 352
e-mail:leona.fouskova@bystricenp.cz
- opatrovnictví a poručnictví
- péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost
- sociální poradenství

Bc.Marcela Polanská Klusáková tel. 566 590339
marcela.polanska@bystricenp.cz
- opatrovnictví a poručnictví
- péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost
- sociální poradenství

Zora Daňková tel. 566 590 353
zora.dankova@bystricenp.cz -  náhradní rodinná péče
- péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost
- sociální poradenství
- kurátor pro mládež

 

Úřad práce České republiky
krajská pobočka v Jihlavě, kontaktní pracoviště Bystřice n.P.

Masarykovo náměstí  15
Ing. Vojtěch Starý
tel. 950 177 210, e-mail: vojtech.stary@zr.mpsv.cz
​www.urad-prace.cz/bystrice-nad-pernstejnem
Zaměstnanost: tel.: 950 177 211 - 214, 217 
Státní sociální podpora: tel.: 950 177 221 - 223
Hmotná nouze: tel.: 950 177 204 - 206
​Dávky pro osoby se zdravotním postižením: tel.: 950 177 207 - 209, 219

Úřední hodiny:
Po, St  8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Út, Čt  8:00 - 11:00
Pá        8:00 - 11:00 - jen evidence nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty

Okresní soud Žďár nad Sázavou

Strojírenská 2210/28, Žďár nad Sázavou
Tel. 566 682 611
e-mail: podatelna@osoud.zds.justice.cz
Okresní soud Žďár nad Sázavou

Probační a mediační služba

Komenského 1786/25, Žďár nad Sázavou
Tel. 566 522 955, 731 692 748
e-mail: mirovska@pms.justice.cz
Probační a mediační služba

Okresní správa sociálního zabezpečení

Husova 7, Žďár nad Sázavou
Tel. 566 691 111
E-mail: posta.zr@cssz.cz
Důchodové pojištění, nemocenské pojištění, pojištění na sociální zabezpečení, posuzování zdravotního stavu.
Pracovní doba:
Po, St:  8:00 - 17:00 úřední den
Út, Čt:  8:00 - 14:00
Pá:        8:00 - 14:00
Okresní správa sociálního zabezpečení

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Poliklinika, Zahradní 580, Bystřice n.P.
Tel. 566 688 257 
Pracovní doba:
St:   8:00 - 11:15   12:00 - 16:00
Pá:  8:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Pobočky VZP