Územní plán

Úplné znění po změně č. 2 - 2020

Textová část

Výkres základního členění území

Koncepce uspořádání území obce

Koncepce dopravy

Vodovod, Kanalizace

Energetika

Veřejně prospěšné stavby

Odůvodnění

Koordinační výkres

 

Právní stav po změně č.1 - 2015

Textová část

Výkres základního členění území

Koncepce uspořádání území obce

Koncepce dopravy

Vodovod, Kanalizace

Energetika

Veřejně prospěšné stavby

Odůvodnění

Textová část

Koordinační výkres

Širší vztahy

Výkres záboru ZPF a PUPFL

 

 

Územní plán Bystřice n.P. - čistopis - schválený v 2010

 

Textová část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres - Návrh uspořádání území

Dopravní infrastruktura

Technická infrastruktura - Vodovod, Kanalizace

Technická infrastruktura- Zásobování plynem, Teplo

Technická infrastruktura - Zásobování energií, Spoje

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Odůvodnění

Textová část

Koordinační výkres

Výkres záboru ZPF a PUPFL

 

Návrh Územního plánu Bystřice nad Pernštejnem byl spolufinancován z

Evropského fondu regionálního rozvoje - Integrovaného operačního programu

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 Změna č.1 územního plánu Bystřice nad Pernštejnem

Textová část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres - Návrh uspořádání území

Dopravní infrastruktura

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Odůvodnění

Textová část

Koordinační výkres

Výkres záboru ZPF a PUPFL

Textová část - srovnávací text

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace