Úsek myslivosti

 1. rozhoduje o uznání honiteb, povoluje změny hranic honitby, vede evidenci využití honiteb
 2. rozhoduje o konání chovatelské přehlídky ve svém obvodu
 3. stanovuje normované a minimální stavy zvěře v jednotlivých honitbách,
 4. registruje honební společenstva,
 5. ustanovuje a odvolává myslivecké hospodáře,
 6. ustanovuje a odvolává mysliveckou stráž
 7. povoluje lov zvěře ve zvláštních případech
 8. vyjadřuje se k plánům mysliveckého hospodaření,
 9. uděluje výjimky k lovu zvěře v době hájení,
 10. rozhoduje o vydání nebo odebrání loveckého lístku,
 11. rozhoduje o přestupcích a porušení zákona o myslivosti,
 12. vede registr honebních společenstev,
 13. vydává plomby pro označování ulovené zvěře spárkaté
 14. vydává souhlas k držení lišky obecné v zajetí pro účely výcviku loveckých psů
 15. vede evidenci loveckých psů,  zpracovává statistická hlášení o honitbách, dohlíží nad dodržováním zákona o myslivosti.
 16. Je kompetentní k výkonu státní správy myslivosti v přenesené působnosti ve věcech nevyhrazených zákonem vyšším orgánům.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace