Úsek krizového řízení

Úsek krizového řízení

  1. zabezpečuje úkoly vyplývající pro město ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a navazující prováděcí předpisy
  2. spolupracuje se subjekty při zpracování plánu krizové připravenosti, koordinuje jejich činnost a odpovídá za zpracování krizového plánu
  3. zabezpečuje úkoly vyplývající pro město ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR
  4. zabezpečuje úkoly vyplývající pro město ze zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
  5. zabezpečuje úkoly vyplývající pro město ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
  6. zabezpečuje úkoly vyplývající pro město ze zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro řešení krizových stavů
  7. zabezpečuje úkoly vyplývající pro město ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a součinnosti při materiálně tehcnickém vybavení

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace