Úřady a instituce

Policie ČR - obvodní oddělení

Nádražní 159, Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí oddělení: npor. Mgr. David Pecina
Tel.: 974 282 701, 158
Výjezdový mobil: 725 292 330
Krajské operační středisko Jihlava - 112
E-mail: zr.oop.bystrice@pcr.cz

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Bystřice nad Pernštejnem

Masarykovo nám. 9
Tel.: 950 292 111
        150, 112 - Ohlašovna požárů - Krajské operační středisko Jihlava
E-mail: bystrice@hasici-vysocina.cz

LARN BRNO s.r.o.

Nádražní 1403
Tel.: 737 241 962
- smluvní SOS linka, tísňové volání v ohrožení
- odchyt toulavých zvířat

Úřad práce

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě
kontaktní pracoviště Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 15
Dávky pro osoby se zdravotním postižením: 
Telefon: 950 177 207 - 209, 219
Hmotná nouze: 
Telefon: 950 177 204 - 206
Státní sociální podpora: 
Telefon: 950 177 221 - 223
Zaměstnanost: 
Telefon: 950 177 211 - 214, 217

Vedoucí: Ing. Vojtěch Starý
Tel.: 950 177 210
E-mail: vojtech.stary@uradprace.cz

Úřední hodiny:
Po, St:   8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Út, Čt:   8:00 - 11:00
Pá:        8:00 - 11:00 - jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné dávky či pozvané klienty

Okresní správa sociálního zabezpečení

Husova 7, Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 691 111
Důchodové pojištění, nemocenské pojištění,
pojištění na sociální zabezpečení, posuzování zdravotního stavu,
odd.OSVČ
E-podatelna: posta.zr@cssz.cz
Pracovní doba:
Po, St:  8:00 - 17:00 úřední den
Út, Čt:   8:00 - 14:00
Pá:        8:00 - 12:00

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Územní pracoviště v Bystřici n. P.
Masarykovo náměstí 15
Ředitel ÚFO: Ing. Miroslav Sláma
Telefon: 566 652 312 (podatelna a ústředna)
E-mail: podatelna2902@fs.mfcr.cz
Úřední hodiny:
Po, St:    8:00 - 17:00
 

Katastrální úřad pro Vysočinu

Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
Kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 15
Tel.: 777 355 951
www: www.cuzk.cz
Provozní doba:
Po:  8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
 

Sdružení obrany spotřebitelů - asociace z.s.

Zasedací místnost MěÚ, 2. patro, Příční 405
Bystřice nad Pernštejnem
každé pondělí od 15:00 - 17:00 
Poradenská linka: 542 210 549, 542 210 778

Poliklinika Města Bystřice n. P. s.r.o.

Ředitel: Ing. Jaroslava Chalupová
E-mail: reditel@polby.cz
Sídlo: Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: přepojování telefonních hovorů a podávání informací bylo zrušeno. Volejte, prosím, přímo na telefonní čísla jednotlivých doktorů. Děkujeme za pochopení.

Bystřická tepelná s.r.o.

Ředitel: Ing. Tomáš Pištěk
Jednatel: Ing. Tomáš Pištěk
Sídlo: Hornická č.p. 746, Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 566 552 711, 603 182 814
E-mail: teplobystrice@seznam.cz

Geodezie, sdružení

Sídlo: Masarykovo nám. 15, Bystřice nad Pernštejnem
Tel./fax: 566 550 203
Mob: 728 079 115
E-mail: info@geodeziebystrice.cz 
Web: www.geodeziebystrice.cz
Zdeněk Kolář - 728 079 115
Petr Chudoba - 723 885 645
Jaroslav Maršálek - 775 658 678

Technické služby města a.s.

Ředitel: Ing. Roman Kekrt
Sídlo: K Ochozi 666, Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 566 552 595, 566 552 202, 566 551 500
E-mail: info@ts-bystrice.cz
Web: www.ts-bystrice.cz

Sběrný dvůr:
Po, St, Pá   9:00 - 17:00
Út                7:00 - 14:00
Čt                 zavřeno
So               8:00 - 12:00

Lesní společenství obcí s.r.o.

Jednatel: Petr Juračka, Zdeněk Šudoma
Sídlo: Karasín 3
Tel.: 603 822 490, 566 552 243 (6-14hod)
E-mail: lsobystrice@tiscali.cz
Web: www.lsokarasin.cz

SATT a.s.

Budova domu s pečovatelskou službou
Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 566 553 237, 566 654 888
E-mail: info@satt.cz
Internet: www.satt.cz
Provozní doba:
St:   10:00 – 12:00   14:00 – 17:00

Areál sportu a kultury s.r.o.

Ředitel: Mgr. Jan Illek
Sídlo: Dr. Veselého 754, Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 566 551 098 - hala, 777 087 098
Fax: 566 551 928
Tel.: 566 551 930 - ubytovna, 774 087 093
Tel. KD: 566 552 626
E-mail: info@arealsportu.cz
www: www.arealsportu.cz
Provozuje koupaliště, víceúčelovou sportovní halu, turistickou ubytovnu, atletický stadion, hřiště v Domaníně a kulturní dům.

SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o.

Vedoucí: Jarmila Knauverová
Sídlo: Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 566 550 057
E-mail: zr.7110@scolarest.cz
Web: www.mujscolarest.cz

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Poradenské centrum
Jakubské náměstí 7, Brno
PORUCHY: 800 225 577
Zákaznická linka: 800 773 322
www.eon.cz

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě

Kazatelská stanice Bystřice nad Pernštejnem
Nová čtvrť 504
Farářka: Ida Tenglerová
Tel.: 728 733 350
http://nove-mesto-na-morave.evangnet.cz/

Římskokatolická farnost Bystřice nad Pernštejnem

Farská 283, Bystřice nad Pernštejnem
P. Mgr. MUDr. Karel Rozehnal
Tel.: 604 115 923, 737 587 293
www: www.fabys.mtw.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Dr. Drože 1686/26, Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 502 451
E-mail: lubos.sikula@uzsvm.cz

Národní památkový ústav
Územní odborné pracoviště Telč
Detašované pracoviště Žďár n. S.

Komenského 1786/25
Ing. Dana Komárková – odb. garant Bystřice
Tel.: 567 213 116, 724 663 709
E-mail: komarkova.dana@npu.cz

Vodárenská akciová společnost

K Valše 621
Tel.: 566 550 608
Dispečink: 566 651 159, 724 102 777 (24 hodin)
Čistírna odpadních vod: 566 552 556, 602 556 618 (mistr provozu ČOV a kanalizací p. Beneš)
Pohotovostní služba: 566 651 159

Pohřební služba - Macháček

Masarykovo nám. 54
Tel.: 566 552 957
Po - Pá 8:00 - 14:00
Tel. (stálá služba): 602 524 188, 602 567 009

Notářství - JUDr. Hana Hornyšová

Sídlo: Žďár n. S., Dolní 1 
Zahradní 580 (budova polikliniky, 3. poschodí)
Tel.: 566 621 187, 603 415 645 
(první a třetí čtvrtek v měsíci)
E-mail: judr.hornysova@atlas.cz

Advokátní kancelář - JUDr. Dagmar Křesťanová

Novoměstská 32 
Tel.: 731 471 113
Úřední hodiny:
Pá:     9:00- 14:00   
(po domluvě kdykoliv)
E-mail: krestanova@cmail.cz

Advokátní kancelář - Mgr. Karel Borkovec

Novoměstská 32, Bystřice nad Pernštejnem
Mobil: 732 915 212
E-mail: karel.borkovec@centrum.cz

Advokátní kancelář - JUDr. Dobromila Alexová

Masarykovo nám. 55
Tel.: 566 552 164; 602 565 740
E-mail: dobromila@alexova.cz
Úřední hodiny:
Po, St:     9:00 - 12:00     12:30 - 17:00

Advokátní kancelář - Mgr. Pavel Svoboda

Masarykovo nám. 9
Tel.: 737 958 521
Úřední hodiny:
Po, St, Pá:    8:00 - 13:00  (Mimo uvedenou pracovní dobu je možno právní kozultace objednat na výše uvedeném tel. čísle.
E-mail: svobodapavel@hotmail.cz, svoboda.advokat@gmail.com

Advokátní kancelář - JUDr. Pavel Barinka

Příční 747, Bystřice n. P.
Tel.: 602 459 346
Úřední hodiny:
Pá:     8:00 - 15:00 (po domluvě kdykoliv)
E-mail: barinka@post.cz

Advokátní kancelář - Mgr. Kateřina Kolářová Justová

Masarykovo náměstí 11, Bystřice n. P.
Telefon: 732 120 151
E-mail: akjustova@outlook.cz

Ing. Jana Juráková, soudní znalec - oceňování nemovitých věcí,
Realitní kancelář JUKO v.o.s.

Masarykovo náměstí 15, Bystřice n. P.
Telefon: 603 156 800
Úřední hodiny:
Po, St, Pá:  8:00 - 11:00 (další dny a hodiny po tel. dohodě)
E-mail: ingjurakova@atlas.cz

JUDr. Jiří Komárek, soudní exekutor

Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 631 023
E-mail: podatelna@exekucezr.cz
Internet: www.exekucezr.cz

Informační středisko Správy úložišť radioaktivních odpadů

Masarykovo nám. 57, Bystřice n. P.
Tel.: 221 421 593
E-mail: isbystrice@surao.cz
Otevírací doba:
Po a St:   8:00 – 12:00   13:00 – 16:00
Pá:            8:00 – 12:00   13:00 – 15:00
Jinak dle domluvy

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Poliklinika, Zahradní 580, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 952 222 222
Úřední hodiny:
Po:     8:00 - 11:00     12:00 - 16:00
St:      8:00 - 11:00     12:00 - 16:00
Pá:     8:00 - 11:00     12:00 - 14:00

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Poliklinika (3.p.), Zahradní 580, Bystřice n. P.
Úřední hodiny:
Každé 1. úterý v měsíci 11:00 – 13:00

ČSOB Pojišťovna, a.s.

Masarykovo nám. 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ing. Slávka Samková
E-mail: slavka.samkova@obchod.csobpoj.cz
www: www.csobpoj.cz
Tel.: 731 570 889
Zelená linka: 800 100 777
Otevírací doba:
Po, St:    8:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Út, Čt:    8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Pá:          8:00 - 14:00

Kooperativa pojišťovna a.s., VIG

Masarykovo nám. 298, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Regionální manažerka: Renata Smíšková
Tel.: 566 551 606
E-mail: rsmiskova@koop.cz
Úřední hodiny:
Po - Pá: 8:00 - 12:00   12:30 - 16:00

Česká pojišťovna a.s.

Masarykovo nám. 18, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Josef Kučera
Tel.: 566 552 954, 725 153 501
Úřední hodiny:
Po, Čt:   8:00 - 11:30   12:30 - 16:00
Út:         zavřeno
St:          8:00 - 11:30   12:30 - 16:00
Pá:         8:00 - 13:00

Česká pošta, s.p., pošta Bystřice n.P.

Masarykovo nám. 105, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 954 259 301
Zákaznická linka: 840 111 244
www: www.cpost.cz
Pracovní doba:
Po - Pá:  8:00 - 17:00
So:         8:00 - 10:00

Pojišťovací makléř - Lenka Dostálová, zastoupení společnosti PETRAST a.s.

Masarykovo nám. 31, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: dostalova@petrast.cz
Tel.: 777 723 763
Úřední hodiny:
Po - Pá: 8:00 - 12:00   13:00 - 16:00 

Českomoravská stavební spořitelna

Masarykovo nám. 11, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Jana Strašilová: 724 221 684 (dle dohody)

Marie Šiborová: 724 228 869
e-mail: marie.siborova@cmss-oz.cz
Úřední hodiny: 
Po - Pá:   9:00 - 16:00 (nebo dle tel. dohody)

Libor Pokorný: 605 186 082 (dle dohody)    

 

Lion Finance s.r.o.

Masarykovo nám. 18, Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 561 116 455, 608 777 874, 608 830 374
E-mail: bednarova@lionfinance.cz
E-mail: bednar@lionfinance.cz
www.lionfinance.cz
Úřední hodiny:
Po: 8:30 - 11:30 12:30 - 16:00
Út:  9:30 - 11:30 12:30 - 14:00
St:  8:30 - 11:30 12:30 - 16:00
Čt:  9:30 - 11:30 12:30 - 14:00
Pá: 8:30 - 11:30

Českomoravská stavební spořitelna
Pojišťovna Kooperativa

Masarykovo nám. 9 (1. patro), 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
finanční poradenství
Miloš Hájek
Tel.: 602 872 869
E-mail: milos.hajek@kooperativa.cz
www.koop.cz

Česká spořitelna a.s.

Masarykovo nám. 298, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 956 742 280, 724 422 352 
Fax: 224 640 141
E-mail: 8614.201@csas.cz
Úřední hodiny:
Po:  9:00 - 12:30 13:30 - 17:00
Út:   9:00 - 12:30 13:30 - 16:00
St:   9:00 - 12:30 13:30 - 17:00
Čt:   9:00 - 12:30 13:30 - 16:00 
Pá:  9:00 - 12:30 13:30 - 16:00

Komerční banka, a.s.

Masarykovo nám. 15, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 955 585 400, 955 511 111 - centrála
Úřední hodiny:
Po, St:        8:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Út, Čt, Pá: 8:30 - 12:00 13:00 - 16:30

Finance Albatros, s.r.o.

Masarykovo nám. 50 (Pasáž Mazourek), 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 566 521 922, 775 930 194, 776 118 046
E-mail: shoudek@financealbatros.cz
E-mail: ihoudkova@financealbatros.cz
www.financealbatros.cz
Úřední hodiny:
Po, St:        7:30 - 17:00
Út, Čt, Pá: 7:30 - 14:30

Partners market, finanční poradenství a bankovní pobočka Unicredit Bank

Masarykovo nám. 53
Telefon: 564 034 322
E-mail: richard.durpekt@partners.cz
Otevírací doba:
Po - Pá:   7:30 - 18:00
So:           8:30 - 12:00

Miloš Šibor - Fincentrum, a.s.

Finanční poradenství
Beranka 1340, Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 602 706 922 (dle telefonické domluvy)
E-mail: milos.sibor@fincentrum.com

Zdeněk Poul - OK KLIENT a.s.

Finanční poradenství
Masarykovo náměstí 11, Bystřice n. P.
Úřední hodiny:
Po, Čt: 8:00 - 16:00
Tel.: 602 535 719
E-mail: zdenek.poul@okklient.cz

Realitní kancelář JUKO v.o.s., pobočka Bystřice n. P.

Masarykovo nám. 50, Bystřice nad Pernštejnem
Ing. Jana Juráková
Tel.: 603 156 800
E-mail: ingjurakova@atlas.cz
Úřední hodiny:
Po, St, Pá: 8:00 - 11:00 (další dny a hodiny po telefonické dohodě)