Upozornění

KATALOGOVÉ FIRMY – NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY

Již několik let oslovují „katalogové“ společnosti nově vzniklé (zaregistrované) podnikatele a nabízejí jim „zápis do společností vedeného rejstříku“. Úkon je zpoplatněný, částky se různí. Dopis, který podnikatelé dostanou, vždy vypadá oficiálně a tak často podlehnou dojmu, že jde o nějakou státní instituci, do které se zaregistrovat musí, a zaplatí.

Další nabídkou k registrování podnikatele - další nekalý registr, který vyzývá k zaregistrování „výzva k úhradě“ a „výpis subjektu“ je zasílán do datových i poštovních schránek subjektů, které jsou evidovány v rejstřících dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme podnikatele, že se jedná o klamavé obchodní praktiky směřující k neúmyslnému uzavření obchodně-závazkového vztahu ze strany osloveného jeho uvedením v omyl a následným využitím tohoto omylu podvodnou katalogovou (adresářovou) firmou k jejímu neoprávněnému obohacení.

Co se týká veřejného rejstříku dle § 1 zákona č. 304/2013 Sb. je veřejný rejstřík informačním systémem veřejné správy a vede jej rejstříkový soud. Poplatky jsou upravovány zákonem o soudních poplatcích. NEJSTE TEDY POVINNI BÝT EVIDOVÁNI V ŽÁDNÝCH JINÝCH REGISTRECH ČI REJSTŘÍCÍCH.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace