Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu (vyzvednutí z depozitu)

Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu (vyzvednutí z depozitu)
Žadatel předloží:

  • Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz).
  • Platný doklad o povinném ručení (zelená karta).
  • Podmínkou je platná technická prohlídka. Pokud vypršelo datum technické prohlídky vyznačené na velkém technickém průkazu, je nutné předložit aktuální protokol o technické kontrole vozidla.
  • Plnou moc - zastupuje-li žadatel vlastníka vozidla.
  • Správní poplatek 50,- Kč.
  • Vyplněnou Žádost o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu