Termíny jednání

Termíny jednání Zastupitelsva města Bystřice na Pernštejnem

2021

Zastupitelstvo č. datum jednání čas jednání místo jednání
13/2021 17.03.2021 16.00 zasedací místnost MěÚ
14/2021 08.06.2021 16.00 zasedací místnost MěÚ
    16.00 zasedací místnost MěÚ
    16.00 zasedací místnost MěÚ
    16.00 zasedací místnost MěÚ
    16.00 zasedací místnost MěÚ

2020

Zastupitelstvo č. datum jednání čas jednání místo jednání
08/2020 mimořádné 12.02.2020 16.00 zasedací místnost MěÚ
09/2020 18.03.2020 16.00 zasedací místnost MěÚ
10/2020 17.06.2020 16.00 zasedací místnost MěÚ
11/2020 16.09.2020 16.00 zasedací místnost MěÚ
pracovní sem. - rozpočet 25.11.2020 16.00 zasedací místnost MěÚ
12/2020 16.12.2020 16.00 zasedací místnost MěÚ
 

Archiv termínů jednání 2016 - 2019