Souhlas státní správy lesů k vydání územního rozhodnutí

K vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na pozemku určeného k plnění funkcí lesů (PUPFL) nebo v pásmu do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa nebo ke změně využití  pozemku je nutný souhlas orgánu státní správy lesů podle § 14 zákona o lesích.

Co k tomu potřebuji?

  • žádost
  • výpis z listu vlastnictví
  • snímek katastrální mapy
  • odůvodnění žádosti
  • u stavby projektová dokumentace k územnímu řízení

 

Osoby

Referent: (státní správa lesů)                                                            telefon

Ing. Slavomil Kabelka                                                                      566590304

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace