Sociální poradenství, dobrovolnictví, potravinová a materiální pomoc

Občanská poradna
Portimo, o.p.s., Nové Město na Moravě

Zahradní 580, Poliklinika města Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 566 688 227, 731 487 284, 733 510 693
E-mail: op@portimo.cz
Internet: www.portimo.cz; www.obcanskeporadny.cz
Vedoucí služby: Mgr. Martina Vodrážková
Provozní doba:
Út                  8:00 - 12:00   12:30 - 14:30
Čt                  8:00 - 12:00   12:30 - 17:00
Přednost mají objednaní uživatelé služby před neobjednanými.

Popis služby: bezplatné služby v těchto oblastech: sociální dávky a sociální služby, sociální pojištění, pracovně-právní problematika, bydlení, rodinné a mezilidské vztahy, finanční problematika, zdravotnictví, školství, ochrana spotřebitele, občanské soudní řízení,veřejná správa, trestní právo.  Další službou je bezplatné sepisování návrhů na oddlužení. 

Partner pro pečující- projekt PaPoPe, Unie pečujících z.s.
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 731 150 949
E-mail: info@uniepecujicich.cz
Internet:www.uniepecujicich.cz
Poradenství a podpora pečujích o osobu blízkou. 

Alzheimer poradna Vysočina
Každé třetí úterý v měsíci – Domov pro seniory Mitrov (Strážek) 9:00 - 16:00
Telefon: 561 111 323, 733 629 018
E-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
Internet: www.alzheimerporadnavysocina.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Rýpalová
Odborná poradenská a podpůrná pomoc nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí.Je nutné se telefonicky domluvit. 

Centrum pro zdravotně postižené
Komenského 1, Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 625 703, 605 353 612
E-mail: czp.zdar@volny.cz
Internet: www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz
Vedoucí služby: Mgr. Alena Škarková
Popis služby: základní a odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzač. pomůcek, vyřizování Euroklíče.

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
Poradna Žďár nad Sázavou – Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 702 022 538
E-mail: snn.turkova@seznam.cz
Internet: http://cnn-vysocina.cz
Kontaktní osoba: Ilona Turková          
Popis služby: odborné poradenství, sociální rehabilitace, tlumočnické služby.

Tyfloservis z.s.
Benešova 1682/46, Jihlava
Telefon/fax: 567 307 571
E-mail: jihlava@tyfloservis.cz
Internet: http://tyfloservis.cz
Vedoucí střediska: Bc. Jana Kuczová
Popis služby: nabízí podporu, poradenství, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu.

Kambala - dobrovolnické centrum
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 605 597 204
E-mail: dc@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz
Kontaktní osoba: Simona Sejtková
Provozní doba: nepravidelná, dle domluvy
Popis služby: Kambala - dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílí především na realizaci projektů Charity, projektů spolupracujících organizací a poskytují pomoc při mimořádných událostech.  Centrum každoročně zaštiťuje i Tříkrálovou sbírku v okrese Žďár nad Sázavou.

Charitní záchranná síť
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
E-mail: chzs@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Pospíšilová
Telefon: 733 160 892
Provozní doba: Po - Pá 8:00 - 14:00 hod., nutný telefonický či e-mailový kontakt předem.
Popis služby: Posláním Charitní záchranné sítě Oblastní charity Ždár na Sázavou je poskytovat pomoc a podporu lidem v nouzi na území, kde působí OCH ZR, prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků. Nabízíme potravinovou a materiální pomoc včetně úvěrové jízdenky, poskytnutí informací, zprostředkování dalších služeb a kontaktů na instituce včetně doprovodu, zprostředkování duchovní podpory. 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace