Sociální poradenství, dobrovolnictví, potravinová a materiální pomoc

Občanská poradna (Portimo, o.p.s.)
Zahradní 580, Poliklinika města Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 566 688 227, 731 487 284, 733 510 693
E-mail: op@portimo.cz
Internet: www.portimo.cz; www.obcanskeporadny.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Vodrážková
Provozní doba:
Út                  8:00 - 12:00   12:30 - 14:30
Čt                  8:00 - 12:00   12:30 - 17:00
Přednost mají objednaní uživatelé služby před neobjednanými.

Popis služby: bezplatné služby v těchto oblastech: sociální dávky a pomoc, nemocenské a důchodové pojištění, pracovně právní problematika, bydlení, rodina, mezilidské vztahy majetkové záležitosti, finanční problematika, zdravotnictví, školství, ochrana spotřebitele, ekologie, právní ochrana, trestní právo, problematika EU, veřejná správa, lidská práva. Další službou je bezplatné sepisování návrhů na oddlužení. Jako fakultativní službu za úhradu poskytuje občanská poradna též mediaci (mimosoudní vyjednávání sporů).

Partner pro pečující- projekt PaPoPe, Unie pečujících z.s.
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem
1. středa v sudém měsíci, 10:00 - 14:00
Telefon: 731 150 949
E-mail: info@uniepecujicich.cz
Internet:www.uniepecujicich.cz
Poradenství a podpora pečujích o osobu blízkou. 

Alzheimer poradna Vysočina
Každé třetí úterý v měsíci – Domov pro seniory Mitrov (Strážek) 9:00 - 16:00
Telefon: 561 111 323, 733 629 018
E-mail: Rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
Internet: www.alzheimerporadnavysocina.cz
Odborná poradenská a podpůrná pomoc nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí.

Centrum pro zdravotně postižené
Komenského 1, Žďár nad Sázavou
Telefon: 566 625 703, 605 353 612
E-mail: czp.zdar@volny.cz
Internet: www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz
Kontaktní osoba: Květoslava Růžičková
Popis služby: základní a odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzač. pomůcek, vyřizování Euroklíče.

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
Poradna Žďár nad Sázavou – Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: 702 022 538
E-mail: snn.turkova@seznam.cz
Kontaktní osoba: Ilona Turková          
Popis služby: odborné poradenství, sociální rehabilitace, tlumočnické služby.

Tyfloservis z.s.
Benešova 1682/46, Jihlava
Telefon/fax: 567 307 571
E-mail: jihlava@tyfloservis.cz
Vedoucí střediska: Bc. Jana Kuczová
Popis služby: nabízí podporu, poradenství, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu.

Kambala - dobrovolnické centrum - Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 777 755 444
E-mail: dc@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Kuchtová
Provozní doba: nepravidelná, dle domluvy

Popis služby: Kambala - dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílí především na realizaci projektů Charity, projektů spolupracujících organizací a poskytují pomoc při mimořádných událostech. Dobrovolnické centrum ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a dalších služeb. Jeho součástí jsou farní charity, jejichž členové se aktivně podílejí na pomoci bližním. Centrum každoročně zaštiťuje i Tříkrálovou sbírku v okrese Žďár nad Sázavou.

Charitní záchranná síť - Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
E-mail: chzs@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kincová Křížková
Telefon: 777 755 469
Provozní doba: Po - Pá 8:00 - 14:00 hod., nutný telefonický či e-mailový kontakt předem.

Popis služby: Posláním Charitní záchranné sítě Oblastní charity Ždár na Sázavou je poskytovat pomoc a podporu lidem v nouzi na území, kde působí OCH ZR, prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků. Nabízíme potravinovou a materiální pomoc včetně úvěrové jízdenky, poskytnutí informací, zprostředkování dalších služeb a kontaktů na instituce včetně doprovodu, zprostředkování duchovní podpory. Cílovou skupinou jsou osoby, které vypadávají ze systému podpory a pomoci institucí a dalších služeb, nebo je tato podpora nedostatečná. Jedná se o osoby, které se na Charitní záchrannou síť samy obrátí, nebo jsou doporučeny jinými institucemi nebo službami, případně jsou vyhledány pracovníky.