Směrnice

P.č. Číslo předpisu Název směrnice Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí účinnosti

Poznámky

  2/2004 O postupu při předkládání bodů jednání rady a zastupitelstva 20.05.2004   20.05.2004    
  1/2009 O stanovení poplatku za vydání ověřeného výstupu z informač. systému veřejné správy 01.02.2009   01.02.2009    
  1/2013 Směrnice pro časové rozlišení města Bystřice n. P. 01.03.2013   01.03.2013    
  2/2014 Směrnice, kterou se stanovují pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností a podnětů  01.04.2014   01.04.2014    
  1/2015 O pravidlech hlášení městského rozhlasu 01.02.2015   01.02.2015    
  4/2015 O pravidlech pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města 17.06.2015   17.06.2015    
  1/2018 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních důvodů a o volném pohybu těchto údajů  25.05.2018   25.05.2018    
  1/2019 Terminologie a uspořádání vnitřních předpisů města a MěU 28.05.2019   28.05.2019    
  1/2019-d1 Dodatek k 1/2019 09.07.2019   09.07.2019    
  2/2019 O pravidlech zveřejňování aktualit na webových stránkách Města Bystřice n. P. 18.06.2019   18.06.2019    
  5/2019 O pravidlech předkládání, čerpání a vyúčtování rozpočtu PO a OS 17.09.2019   17.09.2019    
  1/2020 O výpůjčce amfiteátru, kruháče a Zubštejna 16.06.2020   16.06.2020    
  1/2021 O pravidlech výběrového řízení na uzavírání smluv o nájmu bytů 03.11.2020   01.01.2021    
  2/2021 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 02.02.2021   02.02.2021    
  4/2021 O pravidlech pro vydávání zpravodaje Bystřicko 23.02.2021   23.02.2021    
  5/2021 O nájemném a o dalších podmínkách, za kterých lze užívat pozemky ve vlastnictví města  16.03.2021   16.03.2021    
  6/2021 O evidenci majetku 14.12.2021   01.01.2022    
  7/2021 O stanovení významnosti Města Bystřice nad Pernštejnem 14.12.2021   01.01.2022    
  1/2022 O evidenci smluv a objednávek Města Bystřice nad Pernštejnem 28.06.2022   28.06.2022 07.05.2024 nahrazeno 2/2024
  1/2023 O postupu pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty 28.03.2023   28.03.2023    
  2/2023 Pro postup při evidenci, účtování, vymáhání a odpisu pohledávek města Bystřice nad Pernštejnem 10.05.2023   10.05.2023    
  1/2024 O zásadách a závazném postupu pro posouzení stínění bytu dřevinami 27.02.2024   27.02.2024    
  2/2024 O evidenci smluv a objednávek Města Bystřice nad Pernštejnem 07.05.2024   07.05.2024    

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace