Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Charitativní pečovatelská služba
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 566 551 766
E-mail: chps.bystrice@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz

Provozní doba:

Ambulantní   Po - Pá  7:00 - 15:30
Terénní         Po - Ne  7:00 - 20:00
Vedoucí zařízení: Petra Ježová, DiS.
Telefon vedoucí: 777 155 374
E-mail: petra.jezova@zdar.charita.cz

Popis služby: Posláním Charitní pečovatelské služby je pomáhat lidem, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o svoji domácnost, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Služba je poskytována člověku v nepříznivé sociální situaci, kterou rozumíme stav, kdy nejsou v rovnováze jeho potřeby a vlastní schopnosti a kdy potřebuje pomoc od někoho jiného. Prostřednictvím Charitní pečovatelské služby jsou řešeny situace, kdy si člověk sám není schopen zajistit péči o sebe, svoji domácnost a vyřídit si běžné záležitosti.
Fakultativní služba: doprava

Pronájem kompenzačních pomůcek
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Provozovna Bystřice nad Pernštejnem
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 566 552 437, 736 607 510
E-mail: chps.bystrice@zdar.charita.cz
Odpovědná osoba: Jitka Šťastná
Provozní doba: na základě předchozí telefonické domluvy

Popis služby: Nabízíme pronájem pomůcek, které mohou usnadnit a zlepšit kvalitu života seniorům
a lidem se zdravotním postižením.

Rosa – denní stacionář
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Pod Horou 191, Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí zařízení:  Bc. Petra Königová, DiS.
Telefon vedoucí: 733 592 268
E-mail: petra.konigova@zdar.charita.cz
E-mail: stacionar.bystrice@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz

Provozní doba:  Po - pá  7:00 - 16:00

Popis služby: Denní stacionář Rosa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je podpora a rozvoj osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatelů.

Včela – volnočasový klub pro seniory a osoby s postižením
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 566 551 766, 566 552 437, 735 726 859
E-mail: vcela.bystrice@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz

Provozní doba: Po, Pá   8:00 - 11:30
                          Út, Čt    8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Kontaktní osoba: Lenka Skryjová
Popis služby: podpora sociálního začlenění a udržení stávajících schopností prostřednictvím cvičení, zájmových a tvůrčích aktivit, besed, zájezdů a návštěv kulturních akcí.

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Dům s pečovatelskou službou, Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 731 646 970, 777 756 409
E-mail: klubv9@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení: Bc. Ivana Ptáčková
Telefon vedoucí: 777 756 410
E-mail: ivana.ptackova@zdar.charita.cz

Popis služby: Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Naším posláním je pomoc při osamostatnění
a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začleněni do jeho přirozeného prostředí. Služba je poskytovaná lidem, kteří se v důsledku svého duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají oslabenou nebo sníženou schopnost zapojit se do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Ambulantní služba: poskytujeme poradenství, doprovod při vyřizování běžných záležitostí, nácvik vedení domácnosti - nakupování, vaření, hospodaření s domácím rozpočtem, nácvik režimu dne a pracovních dovedností a tvůrčí činnosti

Provozní doba: Po 12:00 - 16:00,  St  9:00 - 13:00
Terénní služba: 
Telefon: 777 756 410, 731 646 773

Jedná se o služby poskytované v domácím prostředí uživatele nebo mimo domácnost – nácvik vedení domácnosti, poradenství, individuální rozhovory, tvůrčí činnosti, doprovod, pomoc s vyřizováním běžných záležitostí na úřadech apod.

Provozní doba:            
Po - Čt 8:00 - 16:00, Pá 8:00 - 13:00 

Dále poskytujeme fakultativní služby: doprava a doprovod nad rámec základních činností.

Osobní asistence
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Hornická 643, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: oa.velmez@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Jaroslava Pavlíčková
Telefon vedoucí: 733 755 870
E-mail: jaroslava.pavlickova@zdar.charita.cz
Koordinátor pobočky: 731 144 849
Kontaktní doba pro veřejnost (Bystřice nad Pernštejnem) - na základě předchozí telefonické domluvy

Popis služby: Osobní asistence je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro děti a dospělé s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Naším posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v domácím nebo společenském prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života. Jedná se především pomoc s péčí o vlastní osobu, pomoc zajištění chodu domácnosti, podpora při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Domov Kamélie Křižanov
Středisko Bystřice nad Pernštejnem

Ant. Štourače 847, 848, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
- domov pro osoby se zdravotním postižením
Kontaktní osoba: Alexandra Ostrá, DiS.
Telefon: 731 499 009
Internet: www.domovkamelie.cz

Klub seniorů
Hornická 643, Dům s pečovatelskou službou Bystřice nad Pernštejnem

Telefon: 566 590 342
Klub je určen všem seniorům z  Bystřice n. P. a okolí.

Charitativní ošetřovatelská služba
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: chos@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz
Provozní doba: Odborná zdravotní služba je poskytována nepřetržitě sedm dní v týdnu.
Vedoucí zařízení: Barbora Hadrous
Telefon vedoucí: 566 626 041, 777 755 435
E-mail: barbora.hadrous@zdar.charita.cz

Popis služby: Registrované zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou poskytují odbornou zdravotní péči lidem, kteří z důvodu stáří, nemoci či zdravotního postižení nejsou soběstační. Pečujeme o pacienty v domácím prostředí na základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve spolupráci s rodinnými příslušníky nepřetržitě sedm dní v týdnu, abychom jim umožnili prožití důstojného života mezi svými blízkými.

Dům s pečovatelskou službou (DPS) Dolní Rožínka
Dolní Rožínka 117

Telefon: 566 567 408, 606 425 900
E-mail: dpsdr@tiscali.cz
Internet: www.ps-dolni-rozinka.cz
Kontaktní osoba: Ing. Hana Elzerová
Provozní doba: Po - Pá 6:00 - 16:00      So - Ne, svátky   9:00 - 13:00

Popis služby: pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, jednoduché ošetřovatelské úkony, práce spojené s udržováním domácnosti, pomoc při praní a údržbě prádla, donáška obědů, doprovod k jednání na úřadech a k lékaři, doprava pro potřeby obyvatele DPS, drobné i větší nákupy.

Pečovatelská služba obce Vír 
Vír 178
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Soukalová
Telefon: 776 706 544
E-mail: ou@virvudolisvratky.cz
Internet: www.virvudolisvratky.cz
Popis služby: zajišťování obědů, nákupů, úklidu, praní prádla, pedikúry, koupání, celodenní péče.

Domov pro seniory Mitrov
Mitrov 1
Tel.: 566 591 811, 566 591 819, 566 591 813
E-mail: info@domovmitrov.cz
Internet: www.domovmitrov.cz
Kontaktní osoba: Mgr.  Josef Myslivec
Provozní doba: celoročně

Popis služby: pobytové služby (ubytování, stravování), zdravotnické a rehabilitační služby, sociální služby.


Organizace zdravotně postižených
 

Svaz tělesně postižených v ČR
Místní organizace Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 732 151 210
Předseda organizace: Kubíková Magda, Okružní 976, Bystřice nad Pernštejnem
Poradenství pro ZTP: Po 8:00 - 10:30 (v klubu důchodců na DPS)

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
Základní organizace Bystřice nad Pernštejnem

Předseda organizace: Drimlová Jana, tel: 607 015 364, Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Základní organizace Žďár n. Sáz., Klub Bystřice n. P.
Telefon: 734 330 525
Předseda organizace: Pavel Jindra, Nádražní 479, Bystřice nad Pernštejnem

Klub stomiků ILCO Vysočina, Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 731 409 625
E-mail: majkailco@seznam.cz
Předseda organizace: Dvořáková Marie, Dvořiště 1032, Bystřice nad Pernštejnem

ÚSMĚVÁČCI z.s.
Soňa Dudková, Višňová 878, Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 776 216 008
E-mail: Usmevacci-PDRP@seznam.cz
Internet: www.usmevacci.webnode.cz

Spolek handicapovaných dětí, jejich rodičů a přátel.