Služby pro rodiny s dětmi

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi
Oblastní charita Žďár nad Sázavou


Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 731 130 776
E-mail: kopretina.bystrice@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Lukasová
Provozní doba:
Út   8:00 - 12:30
St   8:00 - 12:30   14:00 - 18:00
Čt 14:00 - 18:00

Popis služby: Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Naším posláním je podpora rodiny, zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti. Pomocí našich programů působíme preventivně proti negativním jevům v rodině, podporujeme mezigenerační komunikaci, vztahy a soudržnost rodiny.

Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Masarykovo náměstí 299, Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 777 755 437
E-mail: nadosah.bystrice@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz, www.nadosah-nzdm.cz
Vedoucí zařízení: Bc. Renata Pokorná
E-mail: renata.hanychova@zdar.charita.cz
Provozní doba:
Nízkoprahový klub
Po, St, Čt    13:30 - 19:00
Út                17:00 - 19:00
Pá               13:30 - 16:30
Terénní sociální práce   
Út                13:30 - 17:00

Popis služby: Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem, která se ocitla v nepříznivé životní situaci nebo jí je ohrožena. Provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež a terénní sociální práce.
 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Portimo, o.p.s.)
Zahradní 580, Poliklinika Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 739 957 800
E-mail: sas@portimo.cz
Internet: www.portimo.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Romana Staňková
Provozní doba: St  9:00 - 11:30 (kancelář) 12:00 - 16:00 (konzultace v rodinách)
Popis služby: Nabízíme podporu a pomoc rodinám s dětmi, které se dostaly do nepříznivé životní situace. Služba je „šitá na míru“ individuální situaci a potřebám rodiny, poskytujeme ji bezplatně na základě dobrovolnosti, terénní i ambulantní formou.

S čím konkrétně rodinám pomáháme? S rodinnými vztahy a komunikací v rodině, s péčí o děti (nastavení hranic, trávení společného času, denní režim, hygiena, stravování…), s efektivním vedením domácnosti (sestavením rodinného rozpočtu, informováním a pomoci při vyřízení možných dávek, dluhové problematice…), se školou (při vytváření vhodného prostředí pro přípravu dětí do školy, společnou přípravou dítěte a rodiče do školy, přípravou dítěte do školy, při komunikaci se školami a dalšími školskými zařízeními), se zaměstnáním (sepsání životopisu, komunikace se zaměstnavateli a úřadem práce),
s jednáním a doprovodem všude tam, kde je potřeba (nejčastěji ve škole a na úřadech).
 

Pedagogicko-psychologická poradna
Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 566 622 387, 736 607 671 (poradna ve Žďáře n. S., Veselská 35)
E-mail: poradna@ppp-zr.cz
Internet: www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-bystrice-nad-pernstejnem-0
Popis služby: psychologické a speciálně pedagogické poradenství, psychologické a psychoterapeutické vedení, pomoc při řešení výchovných potíží, problémy s chováním dítěte…

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
E-mail: sas@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení: Pavla Polnická
Telefon: 731 646 777
E-mail: pavla.polnicka@zdar.charita.cz

Popis služby: Posláním služby je pomoc a podpora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé situace, kterou rodiny nedokáží samy řešit. Cílem sociální služby je podporovat uživatele při samostatném řešení obtížných životních situací, pomocí nácviku posilovat rodičovské kompetence, obnovovat funkčnost a stabilitu rodiny. Služba je terénní – pracujeme v přirozeném prostředí uživatelů, v jejich domácnostech, doprovázíme uživatele např. při vyřizování sociálních dávek, zprostředkování dalších služeb apod. Podporujeme rodiče v péči o dítě a jeho zdravý a přirozený vývoj. Radu a pomoc můžeme nabídnout v oblasti vedení domácnosti, hospodaření s finančními prostředky apod. S rodinami pracujeme dlouhodobě a systematicky, tak aby rodina přijala nastavená opatření a byla schopna do budoucna fungovat samostatně, bez pomoci služby.

Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1, Klub Bystřice nad Pernštejnem
Vírská 223, Bystřice nad Pernštejnem
Předsedkyně klubu: Marcela Dědová
Telefon: 732 302 998  
E-mail: dedova.anrcr@seznam.cz
Internet: www.anrcr.cz
Popis služby: Posláním ANR ČR je sjednocení náhradních rodin z důvodu zajištění kvality života dětí, které vyrůstají mimo svou biologickou rodinu a zlepšení podmínek náhradní rodinné péče v České republice. Je zastřešující organizací pro náhradní rodiny, nabízí náhradním rodičům možnost setkávání
a výměny zkušeností v oblasti náhradní rodinné péče.

FOR FAMILY.CZ, z.s.
Kontaktní osoba: Marcela Dědová
Telefon: 732 302 998
E-mail: forfamily.cz@seznam.cz
Internet: www.forfamily.eu