Služby pro rodiny s dětmi

Centrum Kopretina
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 731 130 776
E-mail: kopretina.bystrice@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz
Kontaktní osoba: Lenka Vencálková
Provozní doba:
Út   8:00 - 12:30
St   8:00 - 12:30   
Čt   8:00 - 12:00
Popis služby: Centrum Kopretina je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Jeho posláním je  podpora rodiny, zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti. Pomocí  programů působí preventivně proti negativním jevům v rodině, podporuje mezigenerační komunikaci, vztahy a soudržnost rodiny.

Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Masarykovo náměstí 299, Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 777 755 437, 736 529 314
E-mail: nadosah.bystrice@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz, www.nadosah-nzdm.cz
Vedoucí zařízení: Bc. Renata Pokorná
Provozní doba:
Nízkoprahový klub  Po, Út, St, Čt  13:00 - 18:00, Pá  13:00 - 16:30
Terénní sociální práce   Po, St  13:00 - 14:30
Popis služby: V  Nadosah mohou mladí lidé ve věku 10-26 let, kteří zažívají nepříznivou životní situaci nebo jsou ohroženi, najít podporu a pomoc a takéaktivně ztrávit svůj volný čas. 
 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Portimo, o. p. s.

Zahradní 580, Poliklinika Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 739 957 800, 566 688 227
E-mail: sas@portimo.cz
Internet: www.portimo.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Holotíková, DiS.
Provozní doba
Ambulance  Po 10:00 - 11:00, ST 10:00 - 12:00, Pá 10:00 - 11:00
Terén           Po 11:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, ST 13:00 - 16:00
Popis služby: Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je provázení rodin s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Posilujeme kompetence rodičů tak, aby se dětem v rodině dobře žilo a zdravě se vyvíjely.

Pedagogicko-psychologická poradna Bystřice nad Pernštejnem
Detašované pracoviště PPP Žďár nad Sázavou

Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: 566 622 387, 736 607 671 (poradna ve Žďáře n. S., Veselská 35)
Vedoucí pracoviště: PhDr. Pavla Šteidlová
E-mail: steidlova@pppaspcvysocina.cz
Internet: http://pppaspcvysocina.cz
Popis služby: psychologické a speciálně pedagogické poradenství, psychologické a psychoterapeutické vedení, pomoc při řešení výchovných potíží, problémy s chováním dítěte…

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
E-mail: sas@zdar.charita.cz
Internet: www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení: Johana Hubková, DiS.
Telefon: 731 646 777, 731 626 116
Provozní doba: Po - Pá    9:00 - 17:30
Popis služby: Posláním služby je pomoc a podpora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat.

FOR FAMILY.CZ, z.s.
Kontaktní osoba: Marcela Dědová
Telefon: 732 302 998
E-mail: forfamily.cz@seznam.cz
Internet: www.forfamily.eu

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace