Sociální služby pro ohrožené skupiny obyvatel

Terapeutická komunita Sejřek
Sejřek 13, 59262 Nedvědice
Telefon: 566 566 039, 608 816 719
E-mail: tksejrek@kolping.cz
Internet: www.tksejrek.kolping.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mokrý
Provozní doba: celoročně
Popis služby: komplexní dlouhodobá pobytová péče pro osoby ohrožené závislostí a osoby s duševním onemocněním, zahrnuje psychoterapii, sociální práci, pracovní terapii, prevenci relapsu, arteterapii, rodinnou terapii.

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum
Žižkova 16, Žďár nad Sázavou
Služba je poskytována i v Bystřici n. P. – po domluvě na tel.: 777 816 722
Telefon: 566 620 098, 606 064 881
E-mail: spektrum@kolping.cz
Internet: www.spektrum.kolping.cz
Kontaktní osoba: Bc.Jana Pešková
Popis služby:
Nabízíme výměnný program a zdravotnický materiál, testování na HIV a hepatitidu B a C, informace, poradenství ( i pro rodiče a blízké), odkazy na léčbu. Služby jsou bezplatné a s možností anonymity.

Adiktologická ambulance Kolping
Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 15
Žďár nad Sázavou: Žižkova 16 (pod kinem)
Telefon: 721 326 994, 723 637 359, 602 182 467, 602 288 420
E-mail: ambulance@kolping.cz
Internet: www.ambulance.kolping.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mokrý, Mgr. Kateřina Koktavá, Mgr. Anna Buchtíková
Provozní doba: dle objednání (volat 8:00 - 19:00)
Popis služby: Posláním je pomáhat lidem, kteří se potýkají s jakoukoli formou závislosti (alkohol, tabák, nelegální drogy, patologické hra). Podpora a pomoc je v případě zájmu poskytována i rodinným příslušníkům a blízkým. Jedná se o zdravotnické a sociální zařízení, na které se může obrátit kdokoli. Služby jsou poskytovány bezplatně. Nejčastější formou pomoci je podpůrná terapie, léčba, poradenství, udržení abstinence.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace