Sociální služby pro ohrožené skupiny obyvatel

Terapeutická komunita Sejřek

Sejřek 13, 59262 Nedvědice
Telefon: 566 566 039, 608 816 719
E-mail: tksejrek@kolping.cz
Internet: www.tksejrek.kolping.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mokrý
Provozní doba: celoročně

Popis služby: komplexní dlouhodobá pobytová péče pro osoby ohrožené závislostí a osoby s duševním onemocněním, zahrnuje psychoterapii, sociální práci, pracovní terapii, prevenci relapsu, arteterapii, rodinnou terapii.

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum

Žižkova 16, Žďár nad Sázavou
Služba je poskytována i v Bystřici n. P. – po domluvě na tel.: 777 816 722
Telefon: 566 620 098, 606 064 881
E-mail: spektrum@kolping.cz
Internet: www.spektrum.kolping.cz
Kontaktní osoba: Barbora Augustýnova, DiS.

Popis služby:
1) Služby pro rodiče a blízké
Máte pocit, že vaše dítě či kamarád experimentuje s návykovými látkami? Váš partner užívá drogy? Potřebujete se s někým poradit? Potřebujete se v nelehké situaci zorientovat?
Je nabízeno poradenství týkající se konkrétní situace, poskytnutí odborných informací. Je možné přímo přijít na uvedenou adresu, nebo si domluvit schůzku.

2) Služby pro uživatele nelegálních drog
Bereš drogy a nemáš o tom s kým mluvit? Ocitl ses na ulici kvůli drogám? Máš kvůli drogám problémy? Chceš při braní omezit zdravotní problémy?
Nabízíme: výměnný program a zdravotnický materiál, testování na HIV a hepatitidu B a C, informace, poradenství, odkazy na léčbu. Služby jsou bezplatné a s možností anonymity.

Adiktologická ambulance Kolping

Bystřice nad Pernštejnem: Poliklinika města Bystřice n. P., Zahradní 580
Žďár nad Sázavou: Žižkova 16 (pod kinem)
Telefon: 608 816 721
E-mail: ambulance@kolping.cz
Internet: www.ambulance.kolping.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Soukal
Provozní doba: dle objednání (volat 8:00 - 16:00)

Popis služby: Posláním je pomáhat lidem, kteří se potýkají s jakoukoli formou závislosti (alkohol, tabák, nelegální drogy, patologické hra). Podpora a pomoc je v případě zájmu poskytována i rodinným příslušníkům a blízkým. Jedná se o zdravotnické a sociální zařízení, na které se může obrátit kdokoli. Služby jsou poskytovány bezplatně. Nejčastější formou pomoci je podpůrná terapie, léčba, poradenství, udržení abstinence.