Seznam zastupitelů

Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem 2022 - 2026

příjmení jméno, titul   bydliště telefon e-mail navrhující strana
Horák Martin Mgr. starosta Na Skřipci 399 566 590 313
723 008 112     
martin.horak@bystricenp.cz SRBR
Ondra Emil Ing. místostarosta Za Rybníčkem 1726    566 590 321
602 111 110
emil.ondra@bystricenp.cz BnP
Moncmanová Vlasta Mgr.  členka rady Topolová 555 739 093 010  moncmanova.skolka@bystricenp.cz BnP
Neterda Michal Mgr. člen rady Zlatá 837 608 661 195 NeterdaMichal@seznam.cz SRBR
Novák Miroslav Mgr. člen rady Zahradní 750 603 104 178 novak.mirek@szesby.cz SRBR
Pačiska Karel Ing. člen rady Zahradní 567 604 600 895 karel.paciska@bystricenp.cz BnP
Rudoš Jaroslav Ing. člen rady Beranka 1310 605 253 300 jaroslav@rudos.cz ANO 2011
Boháč Jiří - Dr. Veselého 442 702 211 723 bohac@agroleas.cz ANO 2011
Čechová Jitka, Mgr. Bc. - Zahradní 311 604 175 453 zahradni311@seznam.cz KDU-ČSL
Dvořák Petr MVDr. - Bratrská 310 602 113 841 dvorak.petr@razdva.cz  SNK ED
Humpolíčková Soňa Bc. - K Hájům 1216 739 204 996 humpolickovas@seznam.cz ANO 2011
Husák Štěpán Dipl. um. - Jívová 890 605 545 540 stepan.husak@centrum.cz BnP
Königová Ol’ga - Rovinky 1701 732 650 158 olga.konigova@gmail.com  SNK ED
Krondráf Karel Ing. - Stříbrná 778 605 152 210 kkddmbynp@seznam.cz SRBR
Melník Josef MUDr. - Novoměstská 37 778 149 550 lekar@melnikmedicine.cz KDU-ČSL
Mičín Václav Ing. - Hornická 631 605 121 163 vaclav.micin@email.cz KDU-ČSL
Nemrah Hicham Ing. - Černý vršek 796 606 770 100 nemrah@seznam.cz SRBR
Paleček Petr - Bočkova 168 603 273 930 fonorex@seznam.cz SRBR
Pečinková Hanička - Jívová 872 606 418 859 HanickaPecinkova@seznam.cz SRBR
Šiborová Iveta Ing. - Příční 70 602 583 051 ivetasiborova@seznam.cz ANO 2011
Špatková Eva JUDr. - Černý vršek 827 732 779 891 eva.spatkova@bystricenp.cz SNK ED
Štorek Petr - Beranka 1361 608 747 517 p.storek@email.cz ANO 2011
Tulis Antonín - Voldán 989 603 853 044 atulis@centrum.cz KSČM

 

Mgr. Martin Horák  Ing. Emil Ondra 
Mgr. Vlasta Mocmanová  Mgr. Michal Neterda 
Mgr. Mirek Novák  Ing. Karel Pačiska
 
Ing. Jaroslav Rudoš  
Jiří Boháč  Mgr. Bc. Jitka Čechová
MVDr. Petr Dvořák  Bc. Soňa Humpolíčková
Štěpán Husák Dipl. um. Ol’ga Königová 
Ing. Karel Krondráf MUDr. Josef Melník 
Ing. Václav Mičín  Ing. Hicham Nemrah
 Petr Paleček Hanička Pečinková 
Ing. Iveta Šiborová  JUDr. Eva Špatková 
Petr Štorek Antonín Tulis

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace