Seznam zastupitelů

Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem

příjmení jméno, titul   bydliště telefon e-mail navrhující strana
Pačiska Karel, Ing. starosta Zahradní 567 566 590 313
604 600 895
E-mail ČSSD
Horák Martin, Mgr. místostarosta Na Skřipci 399 566 590 321
723 008 112
E-mail SRBR
Bouček Alois, Mgr. člen rady Bočkova 244 736 677 512  E-mail  KSČM
Mičín Václav, Ing. člen rady Okružní 983 605 121 163  E-mail  KDU-ČSL
Moncmanová Vlasta, Mgr. člen rady Topolová 555 739 093 010  E-mail  ČSSD
Novák Miroslav, Mgr. člen rady Zahradní 750 603 104 178  E-mail SRBR
Ondra Emil, Ing. člen rady Za Rybníčkem 1726 602 111 110  E-mail  ČSSD
Cisár Vladimír, PhDr. - Zahradní 276 602 354 116 E-mail ČSSD
Čechová Jitka, Mgr.et Bc - Zahradní 311 604 175 453 E-mail KDU-ČSL
Dvořák Petr, MVDr. - Bratrská 310 602 113 841  E-mail  SNK ED
Hanzlík Petr - Lipová 901 734 231 946  E-mail  ČSSD
Humpolíčková Soňa, Bc. - K Hájům 1216 739 204 996 E-mail ANO 2011
Königová Petra, Bc. - Vírská 160 733 592 268 E-mail ČSSD
Mašík Zdeněk, Ing. - K Domanínku 1715 739 095 699 E-mail SNK ED
Melník Josef, MUDr. - Novoměstská 37 778 149 550 E-mail KDU-ČSL
Nemrah Hicham, Ing. - Černý vršek 796 604 173 186 E-mail SRBR
Neterda Michal, Mgr. - Zlatá 837 608 661 195 E-mail SRBR
Novotný Vít, Ing. - Na Vyhlídce 394 608 400 170  E-mail  HORA 
Rudoš Jaroslav, Ing. - Beranka 1310 605 253 300 E-mail ANO 2011
Samek Josef, Ing. - Horní 1601 603 444 801  E-mail HORA
Soukop Josef Černý vršek 796 605 258 059  E-mail ČSSD
Tulis Antonín - Voldán 989 603 853 044 E-mail KSČM
Pečinková Hanička - Jívová 872 606 418 859 E-mail SRBR

 

                       
Ing. Karel Pačiska                Mgr. Martin Horák            

                                                                         
Mgr. A. Bouček                     Ing. V. Mičín                    Mgr. V. Moncmanová     Mgr. M. Novák              Ing. E. Ondra               

                                                             
PhDr. V. Cisár                     Mgr.et Bc. J. Čechová       MVDr. P. Dvořák            P. Hanzlík                       Bc. S. Humpolíčková

                                                             
Bc. P. Königová                   Ing. Z. Mašík                     MUDr.  J. Melník            Ing. H. Nemrah               Mgr. M. Neterda

                                                             
Ing. V. Novotný                    Ing. J. Rudoš                      Ing. J. Samek                  J. Soukop                        A. Tulis

                             

H. Pečinková