Rybářské lístky

Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání. Děti do 15 let musí mít souhlas zákonného zástupce a lístek se jim vydává pouze na 1 rok (žádost musí jeden z rodičů podepsat a doplnit své údaje).

Co k tomu potřebuji?
žádost (obdržíte na místě)
doklad o zkoušce (osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku) nebo starý rybářský lístek
občanský průkaz

Osoby

Refefent Telefon
Bc. Marek Ondra   566 590 325 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace