ROZŠÍŘENÍ A MODERNIZACE HW A SW - MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

 

Projekt
ROZŠÍŘENÍ A MODERNIZACE HW A SW – MĚSTO bystřice nad pernštejnem
je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005657

Příjemce dotace: Město Bystřice nad Pernštejnem

Výzva: 28. výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Specifický cíl: SC 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT


Celkové náklady:   14 832 232,00Kč

Dotace:                     13 349 008,80Kč

 

 

Stručný popis projektu

 

Předmětem projektu je modernizace a rozšíření stávajícího softwarového vybavení Bystřice nad Pernštejnem. Projekt bude mít kladný vliv na zvýšení efektivnosti a dynamičnosti poskytovaných služeb v rámci agendy městského úřadu. Dojde k doplnění informačního systému o nové dílčí subsystémy a k vytvoření celistvé softwarové platformy pro zajištění komplexní elektronické správy úřadu.

 

Doba realizace projektu je do 31. 12. 2018.

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace