2. Rovné příležitosti

Činnost a cíle PS

ZÁKLADNÍ VÝCHOZÍ DOKUMENTY
1. Kodex školy
2. Metodika rovných příležitostí

11. setkání - duben 2020. 11. zápis

10. setkání - únor 2020 10. zápis

9. setkání - listopad 2019: 9. zápis

8. setkání - říjen 2019 8. zápis

7. setkání - duben 2019 7. zápis

6. setkání - únor 2019  6. zápis 

5. setkání - leden 2019 5. zápis

4. setkání - listopad 2018 4. zápis

3. setkání - září 2018 3. zápis

2. setkání - červen 2018: 2. zápis

1. setkání - duben 2018: 1. zápis