Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Předmětem projektu jsou stavební úpravy, pořízení zařízení a vybavení sloužících k modernizaci infrastruktury předmětné základní školy. Projekt zahrnuje několik dílčích záměrů reflektujících potřeby žáků ve vazbě na klíčové kompetence IROP. Projekt řeší bezbariérovost zařízení, modernizaci učebny přírodních věd, výstavbu venkovní učebny se cvičnou zahradou, modernizaci cvičné kuchyňky, modernizaci vybavení IT tří IT učeben, zajištění vnitřní konektivity školy dle předepsaného standardu a dále v rámci vedlejších aktivit také arboretum a úpravy venkovních prostranství navazují na dotčené prostory.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.