Registrace vozidla dovezeného ze zahraničí

Registrace vozidla dovezeného ze zahraničí
Žadatel předloží:

  • Původní zahraniční doklady vozidla (velký i malý technický průkaz).
  • Protokol o technické kontrole před registrací.
  • Protokol o evidenční kontrole.
  • Platný doklad o povinném ručení (zelená karta).
  • Plnou moc s úředně ověřeným podpisem - jedná-li žadatel v zastoupení.
  • Převozní registrační značku (zelená papírová).
  • Správní poplatek dle sazebníku správních poplatků.
  • Vyplněnou žádost Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel

Upozornění:
Tento úkon není pro časovou náročnost vyřízen na počkání. Typicky trvá 1-7 dní.