Projekt SMO "Obce sobě"

Projekt Obce sobě – Strategie ORP Bystřice nad PernštejnemStrategie území obce s rozšířenou působností (ORP) Bystřice nad Pernštejnem jako finální dokument, je jedním z konkrétních výsledků projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem Obce sobě, který se v území realizoval od listopadu 2013 do října 2015 pod záštitou města Bystřice nad Pernštejnem.Výsledkem je souhrnný dokument obsahující Strategii území ORP Bystřice nad Pernštejnem, který obsahuje podrobné analýzy a řešení problémových okruhů v oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu. Finální verzi strategie spolu se srovnáním ORP v rámci Kraje Vysočina je možné nalézt na webu Mikroregionu Bystřicko www.bystricko.cz

Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem pro projekt „Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností”

Strategie území správního obvodu ORP Bystřice nad Pernštejnem v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu

Akční plán 2016 - 2017 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace