Předcházení vzniku bioodpadu v Bystřici nad Pernštejnem – kompostéry

Název projektu:                        Předcházení vzniku bioodpadu v Bystřici nad Pernštejnem – kompostéry

Registrační číslo projektu:      CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003817

Předmětem podpory je pořízení celkem 700 ks kompostérů, které budou sloužit pro domácí kompostování v Bystřici nad Pernštejnem. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 600 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace