Právní předpisy

Evidence právních předpisů města Bystřice nad Pernštejnem

Provozní řád Domanínského rybníku - zde

Provozní řád záchytné stanice pro psy - zde

P.č. Číslo předpisu Název předpisu Datum schválení Datum nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí účinnosti Poznámky

1.

1/1992

OZV o pronájmu bytů a bytových náhradách

12.5.1992

12.5.1992

1.6.1992

 

 

2.

2/1992

OZV, kterou se zřizuje ve městě Bystřice nad Pernštejnem Městská policie města Bystřice nad Pernštejnem

12.5.1992

12.5.1992

1.6.1992

31.8. 1995
usn. zast. 17.5.95

 

3.

3/1992

OZV o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor

29.9.1992

29.9.1992

1.11.1992

1.10.1995
usn. zast. 20.9.95

 

4.

1/1993

OZV o Digitální technické mapě města Bystřice nad Pernštejnem

 

 

1.3.1993

 

 

5.

2/1993

OZV o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin

1.9.1993

1.9.1993

1.9.1993

30.12.2003
OZV 2/2003

UZ 1/99

6.

3/1993

OZV o symbolech města Bystřice nad Pernštejnem

10.11.1993

10.11.1993

1.12.1993

1. 6. 1995
OZV 1/95

 

7.

4/1993

OZV o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

11.11.1993

11.11.1993

1.1.1994

31.12.1994

 

8.

1/1994

OZV o zákazu používání zábavné pyrotechniky

17.2.1994

10.3.1994

 

2.1.2006 OZV č. 6/2005

 

9.

2/1994

OZV o chovu zvířat na území města

16.6.1994

16.6.1994

1.7.1994

2.1.2006
OZV č. 6/2005

 

10.

3/1994

OZV o čistotě a pořádku ve městě Bystřice nad Pernštejnem

16.6.1994

16.6.1994

1.7.1994

č.9-16-10.3.98
OZV 2/98
2.1.2006
OZV č. 6/2005

 

11.

4/1994

OZV o zachování klidu, zejména nočního, ve městě Bystřice n. P.

16.6.1994

16.6.1994

1.7.1994

2.1.2006
OZV č. 6/2005

 

12.

5/1994

OZV o místních poplatcích

16.6.1994

16.6.1994

1.7.1994

1.7.2004

UZ 2/99

13.

6/1994

OZV o době a místě konání komunálních voleb do zastupitelstva obcí

20. 10. 1994

20. 10. 1994

20. 10. 1994

1.12.1994

 

14.

7/1994

OZV o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

21.6.1994

21.6.1994

1.8.1994

31.7.1995

 

15.

1/1995

OZV o symbolech města Bystřice nad Pernštejnem

17.5.1995

17.5.1995

1.6.1995

1.3.2000
OZV 1/00

 

16.

2/1995

OZV o fondu rozvoje bydlení

17.5.1995

17.5.1995

2.6.1995

 

změna OZV 2/2004

17.

3/1995

OZV o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

2.5.1995

2.5.1995

1.7.1995

1.7.1996

 

18.

4/1995

OZV o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

25.7.1995

25.7.1995

10.8.1995

31.7.1996

 

19.

5/1995

OZV o pořádání veřejných produkcí

13.12.1995

13.12.1995

1.1.1996

2.1.2006
OZV č. 6/2005

 

20.

1/1996

OZV, kterou se schvaluje Tržní řád města Bystřice nad Pernštejnem

1.6.1996

1.6.1996

16.6.1996

1.7.1998
OZV 4/98

 

21.

2/1996

OZV o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

3.9.1996

3.9.1996

1.1.1997

1.1.1998

 

22.

3/1996

OZV o povinném provádění celoplošné ochranné deratizace na území města Bystřice nad Pernštejnem

24.9.1996

24.9.1996

24.9.1996

1.1.1997

 

23.

1/1997

OZV o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

10.3.1997

10.3.1997

26.3.1997

1.11.1997
3/1997

 

24.

2/1997

OZV o závazných částech územního plánu sídelního útvaru

13.5.1997

29.5.1997

30.5.1997

 

 

25.

3/1997

OZV o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

15.10.1997

15.10.1997

1.11.1997

1.10.1998
OZV 5/98

 

26.

1/1998

OZV o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

23.2.1998

23.2.1998

10.3.1998

1/2011 k 8.4.2011

změna doplněk 1 z 1.9.1998

27.

2/1998

OZV o sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů a stavební suti vznikajících na území města Bystřice n. P.

23.2.1998

23.2.1998

10.3.1998

1.8.1999
OZV 3/99

 

28.

3/1998

OZV o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

19.5.1998

19.5.1998

1.6.1998

1.6.1999

 

29.

4/1998

OZV, kterou se vydává Tržní řád

16.6.1998

16.6.1998

1.7.1998

1.9.2003
Nař. č. 1/2003

 

30.

5/1998

OZV o provozování výherních hracích přístrojů na určených místech a určeném čase ve městě Bystřice nad Pernštejnem

14.9.1998

14.9.1998

1.10.1998

zrušeno 7/2011 k 14. 12. 2011

 

31.

1/1999

OZV, kterou se vyhlašuje úplné znění vyhlášky č. 2/93 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a školních družin

3.3.1999

3.3.1999

18.3.1999

30.12.2003
OZV 2/2003

 

32.

2/1999

OZV, kterou se vyhlašuje úplné znění vyhlášky č. 5/1997 o místních poplatcích

3.3.1999

3.3.1999

18.3.1999

1.7.2004

změna OZV 3/2003

33.

3/1999

OZV o nakládání s odpady na území města Bystřice nad Pernštejnem

9.7.1999

9.7.1999

1.8.1999

1. 1. 2002
OZV 1/01

 

34.

1/2000

OZV o symbolech města Bystřice nad Pernštejnem

7.2.2000

7.2.2000

1.3.2000

 

 

35.

2/2000

OZV o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bystřice nad Pernštejnem

25.7.2000

25.7.2000

10.8.2000

 

 

36.

1/2001

OZV o systému nakládání s odpady na území města Bystřice nad Pernštejnem

3.12.2001

3.12.2001

1.1.2002

zrušeno 1/2011 k 8.4.2011

změna OZV 4/04

úplné znění- ZDE

37.

2/2001

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů

3.12.2001

3.12.2001

1.1.2002

1.1.2003
OZV 2/02

 

39.

1/2002

OZV o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bystřice nad Pernštejnem

22.2.2002

22.2.2002

13.3.2002

 

 

40.

2/2002

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

11.12.2002

11.12.2002

1.1.2003

1.7.2004

změna OZV 4/2003

41.

1/2003

Nařízení , kterým se vydává Tržní řád

12.8.2003

1.9.2003

1.9.2003

1.3.2004

 

42.

2/2003

OZV o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin

2.12.2003

1.1.2004

1.1.2004

1.1.2005

 

43.

3/2003

OZV, kterou se mění vyhláška č. 5/1994, o místních poplatcích a vyhláška č. 2/1999, kterou se vyhlašuje úplné znění vyhlášky č. 5/1994, o místních poplatcích

2.12.2003

1.1.2004

1.1.2004

1.7.2004

 

44.

4/2003

OZV, kterou se mění OZV č. 2/02, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2.12.2003

1.1.2004

1.1.2004

1.7.2004

 

45.

1/2004

Nařízení, kterým se vydává tržní řád

3.2.2004

1.3.2004

1.3.2004

6/2011 -18.7.2001

změna 5/2005 a 2/2006

46.

2/2004

OZV, kterou se mění OZV č. 2/1995, o fondu rozvoje bydlení

3.2.2004

1.3.2004

1.3.2004

 

 

47.

3/2004

OZV o místních poplatcích

7.6.2004

1.7.2004

1.7.2004

zrušeno 1/2011 k 8.4.2011

změna OZV č. 6/04 a 1/2007

48.

4/2004

OZV, kterou se mění OZV č. 1/2004, o systému nakládání s odpady na území města

7.6.2004

1.7.2004

1.7.2004

zrušeno 1/2011 k 8.4.2011

 

49.

5/2004

OZV, kteru se vydává Požární řád

5.10.2004

5.10.2004

1.11.2004

 

 

50.

6/2004

OZV, kterou se mění OZV č. 3/04 o místních poplatcích

29.11.2004

29.11.2004

1.1.2005

zrušeno 1/2011 k 8.4.2011

 

51.

7/2004

OZV, kteru se zrušuje OZV č. 2/03, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol

29.11.2004

29.11.2004

1.1.2005

 

 

52.

1/2005

OZV o školských obvodech spádových zákl. škol zřizovaných městem Bystřice n.P.

17.3.2005

15.4.2005

15.4.2005

 

 

53.

2/2005

OZV o závazných částech úz. plánu sídelního útvaru Bystřice n.P. pro změny č. 3

25.4.2005

19.6.2005

19.6.2005

 

 

54.

3/2005

OZV, kterou se mění OZV č. ¾ o místních poplatcích

30.5.2005

19.6.2005

19.6.2005

zrušeno 1/2011 k 8.4.2011

 

55.

4/2005

Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

7.6.2005

 

 

31.1.2005 

 

 

56.

5/2005

Nařízení, kterým se mění nařízení č.1/2004, kterým se vydává Tržní řád

19.7.2005

15.8.2005

15.8.2005

zrušenoo 6/2011 -18.7.2001

 

56.

6/2005

OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

19.12.2005

2.1.2006

2.1.2006

 

 

57.

1/2006

Nařízení, kterým se mění nařízení č.1/2004, kterým se vydává Tržní řád

7.2.2006

1.3.2006

1.3.2006

zrušenoo 6/2011 -18.7.2001

 

58.

2/2006

Nařízení, kterým se mění nařízení č.1/2004, kterým se vydává Tržní řád

15.12.2006

1.1.2007

1.1.2007

10.5.2010

 

59.

3/2006

OZV o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bystřice n.P. pro změnu č. 4

15.12.2006

15.12.2006

15.12.2006

 

 

60.

1/2007

OZV, kterou se mění OZV č. 3/2004, o místních poplatcích

19.9.2007

19.9.2007

5.10.2007

zrušeno 1/2011 k 8.4.2011

 

61.

1/2008

OZV, kterou se mění OZV č. 3/2004, o místních poplatcích

18.12.2008

1.1.2009

1.1.2009

 

zrušeno 1/2011 k 8.4.2011

 

62.

1/2010

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 1/2004, kterým se vydává Tržní řád

20.4.2010

10.5.2010

10.5.2010

zrušenoo 6/2011 -18.7.2001

 

63.

1/2011

OZV, kterou se zrušují OZV města

23.3.2011

8.4.2011

8.4.2011

 

 

 

63.

 

2/2011
OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstřaňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

23.3.2011

 8.4.2011

 8.4.2011

zrušeno 2/2015

 

64.
3/2011
OZV o místním poplatku za provoz systémů shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
23.3.2011

 8.4.2011

 8.4.2011

zrušeno 5/2012 k 1.1.2013 

 

65.
4/2011
OZV o místních poplatcích
23.3.2011

 8.4.2011

 8.4.2011

zrušeno 4/2015 ke dni 1.1.2016

změna 4/2012 

66.
5/2011
OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
23.3.2011

 8.4.2011

 8.4.2011

zrušeno 3/2012 k 4.10.2012 

 

67.

6/2011

Nařízení, kterým se vydává tržní řád

18.7.2011

18.7.2011

18.7.2011

 zrušeno 2/2012 k 7.6.2012

 

68.

7/2011

OZV o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

14.12.2011

14.12.2011

15.12.2011

 

změna 1/2013 

69.

1/2012

OZV o o stanovení míst, na kterých je provozování některých sázkových her a loterií zakázáno

28.3.2012

12.4.2012

12.4.2012

   
70. 2/2012 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád 22.5.2012 7.6.2012 7.6.2012 zrušeno 1/2016 k 31.1.2016  
71. 3/2012  OZV, kterou se zrušuje OZV č. 5/2011  19.9.2012  4.10.2012.  4.10.2012    
72 4/2012 OZV, kterou se mění OZV č. 4/2011 19.9.2012 4.10.2012 4.10.2012 zrušeno 4/2015 ke dni 1.1.2016  
73 5/2012
OZV o místním poplatku za provoz systémů shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19.12.2012 1.1.2013   zrušena 3/2015 ke dni 1.7.2015  
74

1/2013

 

OZV kterou se mění OZV č. 7/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, ne kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno 18.9.2013 10.10.2013      

75

 

1/2015 Nařízení města o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 19.5.2015 10.6.2015      
 76 2/2015   OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bystřice nad Pernštejnem  24.6.2015 1.7.2015  16.7.2015    zrušuje 2/2011
77. 3/2015

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

16.12.2015 1.1.2016      
78. 4/2015 OZV o místních poplatcích 16.12.2015 1.1.2016      
79. 1/2016 Nařízení města, kterým se vydává Tržní řád 12.1.2016        
80 2/2016 Nařízení města, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy /o placeném stání na pozemních komunikacích/ 16.2.2016 1.4.2016 1.4.2016