Pracovní orgány k řešení krizových situací

Podle zvláštních právních předpisů zřizuje starosta tyto pracovní orgány k řešení krizových situací:

Povodňová komise obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem

Předseda:
Mgr. Martin Horák
Místopředseda:
Ing. Emil Ondra
Tajemník:
Ing. František Klimeš
Členové:
Ing. Vlastimil Kurfűrst
Mgr. David Pecina
Ing. Karel Straka
Bc. Marek Ondra
Bc. Kristýna Joklová

Povodňová komise města Bystřice nad Pernštejnem

Předseda:
Mgr. Martin Horák
Místopředseda:
Ing. Emil Ondra
Tajemník:
Bc. Marek Ondra
Členové:
Ing. arch. Petr Horáček
Ing. Pavel Pala
Ing. Tomáš Straka
Ing. Vlastimil Kurfűrst
Ing. Kristýna Balážová, Ph.D.
Josef Hájek
Ing. Roman Kekrt
Ing. Hicham Nemrah
Luboš Císař
Bc. Kristýna Joklová

Bezpečnostní rada a krizový štáb ORP Bystřice nad Pernštejnem

Předseda BR a KŠ:
Mgr. Martin Horák
Místopředseda BR a KŠ:
Ing. Emil Ondra
Tajemník BR a KŠ:
Ing. František Klimeš
Členové BR a KŠ:
Ing. Vlastimil Kurfűrst
Mgr. David Pecina
Josef Roman
Členové KŠ:
Ing. Aleš Sitař
Ing. Jana Jurošová
Ing. Tomáš Straka
Bc, Leona Fousková
Bc. Jiří Daniel
Ing. Karel Straka
Josef Hájek
Ing. Roman Kekrt
Vladimír Prokop
Ing. Milan Ferov
Jaromír Mašek

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace