Pracovní orgány k řešení krizových situací

Podle zvláštních právních předpisů zřizuje starosta tyto pracovní orgány k řešení krizových situací:

Povodňová komise obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem

Předseda:
Ing. Karel Pačiska
Místopředseda:
Mgr. Martin Horák
Tajemník:
Ing. František Klimeš
Členové:
Ing. Vlastimil Kurfűrst
Mgr. David Pecina
Ing. Karel Straka
Ing. Václav Mičín
Ing. Lukáš Jindra

Povodňová komise města Bystřice nad Pernštejnem

Předseda:
Ing. Karel Pačiska
Místopředseda:
Mgr. Martin Horák
Tajemník:
Ing. Václav Mičín
Členové:
Ing. arch. Petr Horáček
Ing. Pavel Pala
Ing. Tomáš Straka
Ing. Vlastimil Kurfűrst
Josef Hájek
Ing. Roman Kekrt
Ing. Hicham Nemrah
Luboš Císař

Bezpečnostní rada a krizový štáb ORP Bystřice nad Pernštejnem

Předseda BR a KŠ:
Ing. Karel Pačiska
Místopředseda BR a KŠ:
Mgr. Martin Horák
Tajemník BR a KŠ:
Ing. František Klimeš
Členové BR a KŠ:
Ing. Vlastimil Kurfűrst
Mgr. David Pecina
Josef Roman
Kateřina Juklová

Členové KŠ:
Ing. Aleš Sitař
Ing. Jana Jurošová
Ing. Tomáš Straka
PhDr. Drahomíra Lukšová
Bc. Jiří Daniel
Ing. Karel Straka
Josef Hájek
Ing. Roman Kekrt
Vladimír Prokop
Ing. Milan Ferov
Jaromír Mašek