Poplatek z pobytu

Na základě OZV Města Bystřice nad Pernštejnem č.1/2021 upozorňujeme občany na poplatek z pobytu. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

Poplatek je možné zaplatit na pokladně MěÚ na 2. poschodí (dveře č. 2.1) nebo na účet:
9005-0000723751/0100
VS: 315001342
SS: IČO

Termín: vždy do 31. 1. následujícího roku.

Formuláře: 
Ohlášení MP z pobytu
Vyúčtování MP z pobytu

Dotazy můžete směřovat na Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
Odbor financí a obecního živnostenského úřadu, Příční 405, 2. poschodí

POKLADNA
Provozní doba:
Po, St 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Út, Čt 7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Pá 7:00 – 11:30 12:00 – 14:00

Pavlína Bukáčková, tel.: 566 590 350, e-mail: pavlina.bukackova@bystricenp.cz
Ing. Zdeňka Janíková, tel.: 566 590 316, e-mail: zdenka.janikova@bystricenp.cz

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace